Šachmatų lenta

Šachmatų lenta
Treniruotės tipas: Ox
Tikslinė grupė: Pradedantieji
Amžiaus grupė: 6-9, 10-12, 13-15
Vieta: Viduje, lauke
Inventorius: Kaušeliai, sportinis inventorius, kitas inventorius
Tikslas: Išmokti suorientuoti žemėlapį dažnai keičiantis judėjimo krypčiai, susiorientuoti pagal paprastą schemą
Aprašymas: Iš juostų, lazdelių ar kito inventoriaus sudėliokite „šachmatų lentą“, susidedančią iš 64 langelių (8×8). Trasoje išdėliokite sportinį inventorių (ožį, trampliną, kitus daiktus), kurie padeda susiorientuoti aikštelėje ir pažymėkite juos schemoje. Paruoškite šachmatų lentos schemą, per kurią veda dažnai kryptį keičianti linija. Viena iš „šachmatų lentos” pusių atstoja „šiaurę“. Moksleiviai turi eiti linija pagal pateiktą schemą „šachmatų lentoje”. Taip vaikai treniruojasi suorientuoti žemėlapį į šiaurę kiekvienąkart pasikeitus judėjimo krypčiai.

Papildomai, tam tikrose linijos vietose galite prilipinti lapelių, kurie atstoja kontrolinius punktus. Įveikę trasą moksleiviai turi mokytojui parodyti, kuriuose langeliuose rado lapelį. Taip pat, sutartinius sportinio inventoriaus žymėjimo ženklus galima pakeisti orientavimosi žemėlapių sutartiniais ženklais.

Panašūs pratimai: Belgiškas labirintas, Gaudynės, Magiškas kvadratas, Mozaika, Orientavimasis tarp kaušelių
Priedai:
Video: