Lobio paieška su kompasu

Lobio paieška su žemėlapiu
Treniruotės tipas: Teorinis
Tikslinė grupė: Pradedantieji
Amžiaus grupė: 6-9, 10-12
Vieta: Lauke
Inventorius: Kompasas
Tikslas: Išmokti vadovautis kompasu pagal nurodytą azimuto kryptį, susipažinti su pasaulio šalimis
Aprašymas: Klasikinė lobio paieška, mokytojui nurodant kryptį žingsniais į skirtingas pasaulio puses. Vaikai, naudodamiesi kompasu ir vykdydami nurodymus (pvz. 20 žingsnių į šiaurę), ieško lobio.
Panašūs pratimai:
Priedai:
Video: