2024 m. Veteranų lyga

2024 m. rezultatai vyrai

2024 m. rezultatai moterys

Lygos organizatoriai – Lietuvos orientavimosi sporto veteranai.            

Tikslas – skatinti veteranus sportuoti, burtis į komandas.

Dalyviai – visos vyrų ir moterų veteranų V/M35 (35 metų ir vyresnių), V/M45 (45 metų ir vyresnių), V/M55 (55 metų ir vyresnių), V/M65 (65 metų ir vyresnių), V/M70 (70 metų ir vyresnių)  klubų komandos, dalyvaujančios šiose estafečių varžybose:

 1. Kauno estafetė                    03. 30      Kaišiadorių raj.
 2. Saulės estafetė                     06.02       Vilniaus r.
 3. Rudens estafetė                   09.15       Kulautuva
 4. Lietuvos čemp. estafetė       09.22      Vilniaus raj.       

                                        

 1. Už pirmą vietą komanda gauna 11 taškų, už antrą – 9, už trečią – 8 ir t. t., už devintą – 2, už dešimtą ir visas kitas vietas – 1 tašką.
 2. Lietuvos čempionate: 1v. – 12 tšk., 2v. – 10 tšk., 3v. – 9 tšk., 4v. – 7 tšk. ir t.t., 9v. – 2 tšk., visos kitos – po 1 tšk.
 3.  Diskvalifikuotos ir nebaigusios trasos komandos taškų negauna.
 4. Komandų sudėtis skirtingose varžybose gali keistis, tačiau jas turi sudaryti to pačio klubo nariai su viena išlyga: galimas vienas kito klubo narys, atitinkantis amžiaus reikalavimus ir vėliau startuojantis estafečių lygoje tik už tą klubą. Jei toks dalyvis sezono bėgyje lygos estafetėse atstovauja kitą klubą, neskaičiuojami bendron įskaiton tų komandų, tie rezultatai, kurie buvo pasiekti su šiuo dalyviu antroje komandoje.
 5. V/M45, V/M55, V/M65, V/M70 grupių komandose gali būti vienas dalyvis iš vienu dešimtmečiu jaunesnės grupės, bet visų tokios komandos dalyvių metų suma turi būti lygi arba didesnė už atitinkamai 135, 165, 130 ir 140 metus. V/M65 ir V/M70 grupės varžosi dviejų etapų estafetėse.
 6. Rezultatai skaičiuojami ir bendra įskaita V/M35, 45, 55, 65, 70 grupių dalyviams vedama atskirai.
 7. Po visų estafečių, susumavus 3 geriausių etapų taškus, paskelbiami ir apdovanojami lygos nugalėtojai ir prizininkai. Esant vienodai taškų sumai, komandos vietą nulems likę neįskaitiniai taškai. Jei ir tada suma lygi, lems geresnis pasirodymas Lietuvos čempionate.
 8. Jei dėl kokių nors priežasčių būtų anuliuojami kurio nors etapo rezultatai, sumuojami 2 iš 3 rezultatai, po to 2 iš 2 rezultatai.
 9. Visus ginčytinus klausimus sprendžia lygos taryba, kurią sudaro: Kęstutis Abramikas „Saulė“, Ramūnas Časas „Perkūnas“, Kostas Dūda „Rudamina“, Rimas Jovaišas „Dainava“, Saulius Kireilis (koordinatorius, tel. 8 699 34446) „Takas“, Giedrė Krasauskė „Medeina“ Vitalija Ptašekienė „Devyni“, Mantas Rimkus „Ąžuolas“, Jonas Vilkelis „Lėvuo“.

Archyvas: 

2023 m. vyrų veteranų lygos rezultatai

2023 m. moterų veteranių lygos rezultatai

2022 m. moterų veteranių lygos rezultatai

2022 m. vyrų veteranų lygos rezultatai

2021 m. vyrų veteranų lygos rezultatai

2021 m. moterų veteranių lygos rezultatai

Galutiniai 2020 m. rezultatai vyrai

Galutiniai 2020 m. rezultatai moterys

2019 m. moterų veteranių lygos rezultatai

2019 m. vyrų veteranų lygos rezultatai

2018 m. vyrų veteranų lygos rezultatai

2018 m. moterų veteranių lygos rezultatai

2017 m. moterų veteranių lygos rezultatai

2017 m. vyrų veteranų lygos rezultatai

2016 m. vyrų veteranų rezultatai.

2016 m. moterų veteranių rezultatai.