Veteranų lyga

2018 m. vyrų veteranų lygos rezultatai

2018 m. moterų veteranių lygos rezultatai

Archyvas:

2017 m. moterų veteranių lygos rezultatai

2017 m. vyrų veteranų lygos rezultatai

2016 m. vyrų veteranų rezultatai.

2016 m. moterų veteranių rezultatai.

                               veteranu2017

             2018 m. Lietuvos orientavimosi sporto veteranų lygos nuostatai                                                                                         

Lygos organizatoriai – Lietuvos orientavimosi sporto veteranai.            

Tikslas – skatinti veteranus sportuoti, burtis į komandas.

Dalyviai – visos vyrų veteranų V35 (35 metų ir vyresnių), V45 (45 metų ir vyresnių), V55 (55 metų ir vyresnių) ir V65 (65 metų ir vyresnių) klubų komandos, dalyvaujančios šiose estafečių varžybose:

Kauno estafetės                03. 31      Prienai

Saulės estafetės                 04. 14      Puvočiai

Lietuvos čempionatas      09. 22      Bestraigiškė

„ADMA“ estafetės  09. 30      Žaizdriai                    

 1. Už pirmą vietą komanda gauna 11 taškų, už antrą – 9, už trečią – 8 ir t. t., už devintą – 2, už dešimtą ir visas kitas vietas – 1 tašką.
 2. Lietuvos čempionate: 1v. – 12 tšk., 2v. – 10 tšk., 3v. – 9 tšk., 4v. – 7 tšk. ir t.t., 9v. – 2 tšk., visos kitos – po 1 tšk.
 3.  Diskvalifikuotos ir nebaigusios trasos komandos taškų negauna.
 4. Komandų sudėtis skirtingose varžybose gali keistis, tačiau jas turi sudaryti to pačio klubo nariai su viena išlyga: galimas vienas kito klubo narys, atitinkantis amžiaus reikalavimus ir vėliau startuojantis estafečių lygoje tik už tą klubą. Jei toks dalyvis sezono bėgyje lygos estafetėse atstovauja kitą klubą, neskaičiuojami bendron įskaiton tų komandų, tie rezultatai, kurie buvo pasiekti su šiuo dalyviu antroje komandoje.
 5. V45, V55, V65 grupių komandose gali būti vienas dalyvis iš vienu dešimtmečiu jaunesnės grupės, bet visų tokios komandos dalyvių metų suma turi būti lygi arba didesnė už atitinkamai 135, 165 ir 130 metus. V65 grupės varžosi dviejų etapų estafetėse.
 6. Rezultatai skaičiuojami ir bendra įskaita V35, V45, V55 ir V65 grupių dalyviams vedama atskirai.
 7. Po visų estafečių, susumavus 3 geriausių etapų taškus, paskelbiami ir apdovanojami lygos nugalėtojai ir prizininkai. Esant vienodai taškų sumai, komandos vietą nulems likę neįskaitiniai taškai. Jei ir tada suma lygi, lems geresnis pasirodymas Lietuvos čempionate.
 8. Jei dėl kokių nors priežasčių būtų anuliuojami kurio nors etapo rezultatai, sumuojami 2 iš 3 rezultatai, toliau 2 iš 2 rezultatai.
 9. Visus ginčytinus klausimus sprendžia lygos taryba, kurią sudaro: Kęstutis Abramikas „Saulė“, Kostas Dūda „Rudamina“, Jonas Gediminas Gvildys „Medeina“, Rimas Jovaišas „Dainava“, Saulius Kireilis (koordinatorius, tel. 8 699 34446) „Takas“, Julius Ptašekas „Devyni“, Audrius Smilgius „Ąžuolas“, Algirdas Šalkauskas „Oriens“, Jonas Vilkelis „Lėvuo“.

moterys2017

            2018 m. Lietuvos orientavimosi sporto veteranų lygos nuostatai                                           

Lygos organizatoriai – Lietuvos orientavimosi sporto veteranės ir veteranai.            

Tikslas – skatinti veteranes sportuoti, burtis į komandas.

Dalyviai – visos moterų veteranių V35 (35 metų ir vyresnių), V45 (45 metų ir vyresnių), V55 (55 metų ir vyresnių) ir V65 (65 metų ir vyresnių) klubų komandos, dalyvaujančios šiose estafečių varžybose:

Kauno estafetės                03. 31      Prienai

Saulės estafetės                 04. 14      Puvočiai

Lietuvos čempionatas      09. 22      Bestraigiškė

„ADMA“ estafetės   09. 30      Žaizdriai

                                

 1. Už pirmą vietą komanda gauna 11 taškų, už antrą – 9, už trečią – 8 ir t. t., už devintą – 2, už dešimtą ir visas kitas vietas – 1 tašką.
 2. Lietuvos čempionate: 1v. – 12 tšk., 2v. – 10 tšk., 3v. – 9 tšk., 4v. – 7 tšk. ir t.t., 9v. – 2 tšk., visos kitos – po 1 tšk.
 3.  Diskvalifikuotos ir nebaigusios trasos komandos taškų negauna.
 4. Komandų sudėtis skirtingose varžybose gali keistis, tačiau jas turi sudaryti to pačio klubo narės su viena išlyga: galima viena kito klubo narė, atitinkanti amžiaus reikalavimus ir vėliau startuojanti estafečių lygoje tik už tą klubą. Jei tokia dalyvė sezono bėgyje lygos estafetėse atstovauja kitą klubą, neskaičiuojami bendron įskaiton tų komandų, tie rezultatai, kurie buvo pasiekti su šia dalyve.
 5. M45, M55, M65 grupių komandose gali būti viena dalyvė iš vienu dešimtmečiu jaunesnės grupės, bet visų tokios komandos dalyvių metų suma turi būti lygi arba didesnė už atitinkamai 135, 165 ir 130 metus. M65 grupės varžosi dviejų etapų estafetėse.
 6. Rezultatai skaičiuojami ir bendra įskaita M35, M45, M55 ir M65 grupių dalyvėms vedama atskirai.
 7. Po visų estafečių, susumavus 3 geriausių etapų taškus, paskelbiami ir apdovanojami lygos nugalėtojos ir prizininkės. Esant vienodai taškų sumai, komandos vietą nulems likę neįskaitiniai taškai. Jei ir tada suma lygi, lems geresnis pasirodymas Lietuvos čempionate.
 8. Jei dėl kokių nors priežasčių būtų anuliuojami kurio nors etapo rezultatai, sumuojami 2 iš 3 rezultatai, toliau 2 iš 2 rezultatai.