Dokumentai

LOSF įstatai

LOSF strategija 2024-2034

LOSF strategijos 2024-2034 veiksmų planas

LOSF strategija 2019-2023


Dėl atsakomybės už manipuliavimą sporto varžybomis

Dėl brutualaus sportininkų bei žiūrovų elgesio per varžybas

Dėl LOSF privatumo politikos

Dėl LOSF sportininkų bei trenerių premijavimo tvarkos

Dėl nacionalinių rinktinių aprangų gavimo bei naudojimo

Dėl sporto renginių dalyvių neapmokestinamųjų vienos paros maitinimo kompensacijų dydžių


Informacija varžybų rengėjams

LOSF organizuojamų varžybų konkurso nuostatai

LOSF organizuojamų varžybų paraiškų vertinimo kriterijai

Reikalavimai LOSF organizuojamų varžybų rengėjams

LOSF organizuojamų varžybų konkurso paraiškos

LOSF inventoriaus nuomos sąlygos


Dėl LOSF viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo tvarkos

Mažos vertės viešųjų pirkimų pažyma

Konfidencialumo pasižadėjimas

Nešališkumo deklaracija

Pirkimo paraiškos forma


2024

2024 m. LOSF aukšto meistriškumo programa

2024 m. LOSF veiklos planas ir biudžetas

2023

2023 m. LOSF audito išvada

2023 m. LOSF veiklos ataskaita

2023 m. LOSF biudžeto vykdymas

2023 m. LOSF aukšto meistriškumo programa

2023 m. LOSF veiklos planas ir biudžetas

2023 m. LOSF aukšto meistriškumo programos I ketvirčio valstybės biudžeto lėšų panaudojimo ataskaita

2023 m. LOSF aukšto meistriškumo programos II ketvirčio valstybės biudžeto lėšų panaudojimo ataskaita

2023 m. LOSF aukšto meistriškumo programos III ketvirčio valstybės biudžeto lėšų panaudojimo ataskaita

2023 m. LOSF aukšto meistriškumo programos IV ketvirčio valstybės biudžeto lėšų panaudojimo ataskaita

2023 m. LOSF aukšto meistriškumo programos I pusmečio veiklos ataskaita

2023 m. LOSF aukšto meistriškumo programos II pusmečio veiklos ataskaita


2022

2022 m. LOSF aukšto meistriškumo programa

2022 m. LOSF biudžeto ataskaita

2022 m. LOSF veiklos ataskaita

2022 m. LOSF aukšto meistriškumo programos įgyvendinimo ataskaita

2022 m. LOSF audito išvada


2021

2021 m. LOSF aukšto meistriškumo programa

2021 m. LOSF biudžeto ataskaita

2021 m. LOSF aukšto meistriškumo programos įgyvendinimo ataskaita

2021 m. LOSF aukšto meistriškumo programos įgyvendinimo finansinė ataskaita

2021 m. LOSF veiklos ataskaita

2021 m. LOSF audito išvada


2020

2020 m. LOSF didelio meistriškumo programa

2020 m. LOSF veiklos planas ir biudžetas

2020 m. LOSF aukšto meistriškumo programos įgyvendinimo ataskaita

2020 m. LOSF aukšto meistriškumo programos įgyvendinimo finansinė ataskaita

2020 m. LOSF audito išvada


2019

2019 m. LOSF veiklos ataskaita

2019 m. LOSF didelio meistriškumo programa

2019 m. LOSF aukšto sportinio meistriškumo programos įgyvendinimo ataskaita

2019 m. biudžeto ir veiklos planas


2018

2018 m. veiklos ir biudžeto planas


2017

2017 m. biudžeto sportinio meistriškumo dalies lėšų paskirstymas