LOSF prezidiumo posėdžio informacija

2024 m. balandžio 9 d. vyko LOSF prezidiumo posėdis.

Posėdžio metu buvo svarstyti šie klausimai:

  1. 2025 m. LOSF organizuojamų varžybų konkursas
  2. Laiko matavimo sistema LOSF organizuojamose varžybose
  3. 2024 m. I ketvirčio veiklos ir finansinė apžvalga
  4. Dėl IOF neutralaus sportininko statuso Pasaulio rango varžybose
  5. LOSF strategijos N34 įgyvendinimas

2024.04.09 Prezidiumo posėdžio protokolas