LOSF prezidiumo informacija

2024 m. vasario 26 d. vyko LOSF prezidiumo posėdis, kuriame buvo svarstoma:

  1. LOSF visuotinio narių susirinkimo darbotvarkė ir pasiūlymai:
  2. 2025 m. LOSF nario ir licencijos mokestis
  3. 2024 / 2025 m. LOSF kalendoriaus mokestis
  4. 2024 m. LOSF veiklos planas ir biudžetas
  5. 2025 m. LOSF organizuojamos varžybos
  6. Pasiruošimas IOF generalinei asamblėjai
  7. 2024 m. Lietuvos OSS sezonas

2024.02.26 Prezidiumo posėdžio protokolas