LOSF prezidiumo posėdžio informacija

2023 m. spalio 12 d. vyko LOSF prezidiumo posėdis, kuriame buvo svarstomi šie klausimai:

  1. Sporto klubo Versmė priėmimas į LOSF narius
  2. 2024 m. LOSF kalendorius
  3. 2025 m. LOSF organizuojamų varžybų konkursas
  4. Programos “Orientavimosi sportas mokykloje” komisijos skyrimas
  5. Dėl LOSF viešųjų pirkimų aprašo
  6. EOC 2026 organizavimas Lietuvoje

Kviečiame susipažinti su 2023.10.12 LOSF Prezidiumo posėdžio protokolu

Artimiausias LOSF prezidiumo posėdis – 2023 m. lapkričio 21 d.