LOSF prezidiumo posėdžio informacija

2023 m. balandžio 3 d. vyko LOSF prezidiumo posėdis.

Posėdžio darbotvarkė:

1. Panevėžio sporto centro prašymas priimti į LOSF narius 

2. Radio – O prašymas priimti į LOSF narius

3. OK Ąžuolas prašymas pakeisti 2023 m. LČ ilgoje trasoje vietovę 

4. VŠĮ „Sportas miške“ miške informavimas dėl išstojimo iš LOSF

2023.03.03 Prezidiumo posėdžio protokolas