In Memoriam Algirdui Pikturnai

Sunkią netekties valandą dėl staigios Algirdo Pikturnos mirties, Lietuvos orientavimosi sporto federacijos ir orientacininkų bendruomenės vardu, reiškiama užuojauta velionio artimiesiems.

A. a. A. Pikturna  ilgametis Kauno orientavimosi sporto klubo „Takas“ narys. Tarptautinių orientavimosi sporto varžybų Lietuvoje organizatorius ir rengėjas.

Velionis pašarvotas „Tylos namuose” (Jonavos g. 220, Kaunas), Santakos salėje. Šiandien (penktadienį) šarvojimo salėje lankymo valandos 15.00-21.00 val. ir šeštadienį, rugsėjo 24 d. 9.00-16.00 val. Karstas išnešamas rugsėjo 24 d. (šeštadienį) 16.00 val., po to mišios ir laidotuvės Tabariškių Kristaus Karaliaus bažnyčioje, Ringauduose, Kauno rajonas.

Nuoširdi užuojauta artimiesiems

Lietuvos orientavimosi sporto federacija ir orientacininkų bendruomenė