Šaukiamas metinis LOSF narių visuotinis susirinkimas

2020 m. balandžio 4 d. šaukiamas ataskaitinis-rinkiminis LOSF narių visuotinis susirinkimas (Konferencija), kuris vyks Žemaitės g. 6, Vilniuje
Dėl tą pačią dieną vykstančių orientavimosi sporto varžybų, susirinkimas vyks po pietų.
Dalyvių registracija 15:30-16:00
Pradžia 16:00
Preliminari darbotvarkė:
1. LOSF Prezidento Donato Kazlausko įžanginis žodis
2. Procedūriniai klausimai:  mandatinės ir balsų skaičiavimo komisijos tvirtinimas, mandatinės komisijos pranešimas, darbotvarkės tvirtinimas
3. LOSF prezidento ataskaita už 2019 metus
4. Nepriklausomo audito ataskaita
5. Revizijų ir etikos komisijos pranešimas
6. LOSF prezidento, generalinio sekretoriaus, prezidiumo narių rinkimai
7. Dėl 2020 metų veiklos plano ir biudžeto
8. Kiti klausimai

LOSF narių visuotiniame susirinkime dalyvauja LOSF narių atstovai. Jeigu dalyvauja ne klubo pirmininkas ar prezidentas, reikalingas įgaliojimas. 

Jeigu turite klausimų, ar pasiūlymų, kurie turėtų būti įtraukti į darbotvarkę, rašykite info@orienteering.lt

Papildoma informacija susijusi su darbotvarkės klausimais bus atsiųsta bei patalpinta LOSF internetinėje svetainėje likus dviems savaitėms iki konferencijos.

SVARBU! Kviečiame klubus iš anksto teikti kandidatus į LOSF prezidento, Generalinio sekretoriaus, prezidiumo narių pozicijas siunčiant trumpą CV ir kuriai pozicijai yra siūlomas kandidatas. Teikiant kandidatūra LOSF prezidento kandidatūrai prašome pateikti trumpą programą. Informaciją siųsti – info@orienteering.lt