Kovo 14 d. įvyko LOSF Prezidiumo posėdis

LIETUVOS ORIENTAVIMOSI SPORTO FEDERACIJOS POSĖDIS
Vilnius, 2018-03-14

Pirmininkas: Donatas Kazlauskas
Sekretorius: Vilius Aleliūnas

Dalyvaujantys posėdyje ir balsavime sąrašas:

Donatas Kazlauskas – prezidentas
Rimantas Serva – generalinis sekretorius
Lina Balčiūnaitė – viceprezidentė
Darius Sadeckas – viceprezidentas
Vilius Aleliūnas – vykdantysis direktorius (be balso teisės)

Svarstomi klausimai:

1.Sezono atidarymo taurės varžybų datos keitimas, orientavimosi sporto varžybų rengimas per Lietuvos čempionatą labai ilgoje trasoje.

OK „Kopa“ buvo numačiusi rengti „Sezono atidarymo taurės“ varžybas 2018 m. kovo 17-18 dienomis Klaipėdoje. Likus šiek tiek daugiau nei dviems savaitėms iki varžybų, OK „Kopa“ pakeitė varžybų datą į kovo 24-25. Tomis datomis Alytuje Lietuvos orientavimosi sporto federacija organizuoja Lietuvos čempionatą labai ilgoje trasoje.

Nutarta:

Lietuvos orientavimosi sporto federacija netoleruoja orientavimosi sporto varžybų rengimo per Lietuvos čempionatus ir nuspręsta orientavimosi sporto klubui OK „Kopa“ skirti įspėjimą, netraukti pirmos varžybų dienos į „Superloto veteranų taurės“ varžybų įskaitą bei ateityje svarstant varžybų rengėjų paraiškas atkreipti dėmesį į klubo veiksmus.

2. LOSF kalendoriaus sudarymo principai

Aptarti LOSF kalendoriaus sudarymo principai.

Nutarta:

Lietuvos OS čempionatų datas kitiems metams pateikti iki einamųjų metų birželio 1 dienos.

Varžybų organizavimo Lietuvoje taisykles papildyti punktu, jog LOSF organizuojamos varžybos negali kirstis su kitomis LOSF narių organizuojamomis varžybomis. Pirmenybė teikiama LOSF organizuojamoms varžyboms.

Ne LOSF narys, norintis įtraukti savo varžybas į LOSF kalendorių, turi pateikti prašymą bei sumokėti 20 eur/diena mokestį.

3. Dėl dalyvavimo 2018 m. jaunučių žaidynėse federacijos lėšomis

2018 metais Lietuvos federacijų sąjunga neskiria finansavimo Lietuvos orientavimosi sporto jaunučių žaidynėms. Buvo gauta užklausa ar mūsų federacija norėtų šiose žaidynėse dalyvauti savo lėšomis.

Nutarta:

Dalyvauti Lietuvos jaunučių žaidynėse 2018 metais. Federacija skelbs konkursą, jog būtų surastas varžybų rengėjas. Numatoma varžybų data – birželio 9-10.

4. Reklamos įkainiai orienteering.lt svetainėje

Atnaujinus federacijos internetinę svetainę turime galimybę reklamuoti partnerius, įmones ir kt.

Nutarta:

Turėti 2-3 vietas reklamai LOSF internetinėje svetainėje. Mokestis – 50 eur/savaitė arba 100 eur/mėnesis.

5. G-Sportas prašymas išbraukti iš LOSF narių

Buvo gautas „G-Sportas“ pirmininko Gedimino Trimako prašymas, jog organizacija būtų išbraukta iš LOSF narių.

Balsavimo rezultatai:

Prezidiumo nariai vienbalsiai pritarė „G-Sportas“ išbraukimui iš LOSF narių.

6. 2018 metų žiemos sezono biudžeto vykdymo aptarimas

LOSF vykdandysis direktorius prezidiumo narius supažindino su 2018 metų žiemos sezono biudžeto vykdymo ataskaita.

Nutarta:

Biudžetas vykdytas teisingai, tačiau nutarta įpareigoti komitetą pateikti dokumentus ne vėliau nei per dvi savaites nuo įvykusio renginio.

7. Kiti klausimai

Nuspręsta papildomai finansuoti masinių varžybų rengėjus, kurie atitinka LOSF keliamus reikalavimus (yra LOSF narys, moksleiviai iki 18 metų startuoja nemokamai).

Nuspręsta, jog būtina stacionarių trasų plėtra. Artimiausias projektas – Telšių miestas. Taip pat nuspręsta atnaujinti Vingio parko trasą iki balandžio 1 dienos bei surasti papildomas galimybes, kur žmonės gali rasti žemėlapius.

Nuspręsta Vilniuje rengti pilotinį projektą – „Išmok orientuotis“. Šiuo projektu būtų mokomi orientuotis 20-80 metų žmonės.

Nuspręsta visoje Lietuvoje rengti projektą – „Orientavimosi sportas kūno kultūros pamokoje“.

Aptarta būtinybė sukonkretizuoti pasiūlymą LOSF partneriams bei rėmėjams.

Komunikacijos vadovė Patricija Babrauskaitė įpareigota sudaryti galimų vizualinių priemonių planą.

Nuspręsta federacijos pastangomis labiau viešinti Lietuvoje vykstančias masines varžybas.

Aptartas Pasaulinės orientavimosi dienos vykdymas.

Prezidiumo posėdis vyko Vilniuje

Posėdžio pradžia: 2018 m kovo 14 d. 18:10 val.
Posėdžio pabaiga: 2018 m. kovo 14 d. 20:30 val.

Posėdžio sekretorius
Vilius Aleliūnas