Prezidiumo posėdyje patvirtintas naujas Moksleivių ir jaunimo komitetas

LIETUVOS ORIENTAVIMOSI SPORTO FEDERACIJOS POSĖDIS
Vilnius, 2017-12-03

Pirmininkas: Rimantas Serva
Sekretorius: Vidmantas Nakvosas

Dalyvaujantys posėdyje ir balsavime sąrašas:

Donatas Kazlauskas – prezidentas
Rimantas Serva – generalinis sekretorius
Lina Balčiūnaitė – viceprezidentė
Justinas Liubinskas – viceprezidentas
Laimonas Čaplikas – OS bėgte komiteto pirmininkas (be balso teisės)
Gabrielė Andrašiūnienė – OS slidėmis komiteto atstovas (be balso teisės)
Vilius Aleliūnas – moksleivių ir jaunimo komiteto pirmininkas (be balso teisės)
Ramunė Arlauskienė – OSKD komiteto pirmininkė (be balso teisės)

Svarstomi klausimai:

  1. LOSF moksleivių ir jaunimo komiteto tvirtinimas

Vilius Aleliūnas pristatė naujo modelio Moksleivių bei jaunimo komiteto sudėtį. Siūloma, kad komitetas būtų sudarytas ne vien iš trenerių, o jo pagrindą sudarytų Lietuvos rinktinės elitinio sporto atstovai (4 vietos) ir trenerių atstovai (2 vietos). Į naują komiteto sudėtį pasiūlytos šios kandidatūros: Vilius Aleliūnas – komiteto pirmininkas, nariai: Gabija Ražaitytė, Algirdas Bartkevičius, Simonas Krėpšta ir iš trenerių – Aušra Bartkevičienė bei Eglė Staišiūnienė.

Nutarta: Vienbalsiai pritarta naujo komiteto modeliui ir sudėčiai

  1. Vilius Aleliūnas – komiteto pirmininkas
  2. Gabija Ražaitytė
  3. Simonas Krėpšta
  4. Algirdas Bartkevičius
  5. Aušra Bartkevičienė
  6. Eglė Staišiūnienė
  1. Asociacijos „Vilnius Challenge“ priėmimas į LOSF narius

V. Nakvosas pristatė asociacijos „Vilnius Challenge“ prezidento kreipimąsį į LOSF su prašymu priimti į mūsų federacijos narių gretas.

Nutarta: Vienbalsiai pritarta asociaciją „Vilnius Challenge“ priimti į LOSF narius ir suteikti tokias pat teises ir prievoles kaip ir esamiems federacijos nariams.

  1. Dėl Lietuvos čempionato (Ilga ir Estafetė) ir Klubų taurės varžybų datų sukeitimo

Trenerių susirinkimo metu buvo gautas visuotinis prašymas sukeisti Lietuvos čempionato ir klubų taurės varžybų datas. Buvo motyvuojama, kad pirmąjį rugsėjo savaitgalį organizuojamą Lietuvos čempionatą dar nespėja susirinkti stipriausieji vaikai (atostogos ir pan.).

Nutarta: Daugumos pritarimu 2018 m. pirmą rugsėjo savaitgalį organizuoti Klubų taurės varžybas, o po 3 savaičių rugsėjo 22 d. Lietuvos čempionato varžybas (Ilga ir Estafetė).

 

 

Posėdžio sekretorius
Vidmantas Nakvosas