Skubos tvarka sušaukto LOSF Prezidiumo posėdžio protokolas

LOSF prezidiumo posėdžio, įvykusio

2017-05-24 nuotoliniu būdu,

PROTOKOLAS

Dalyvavo visi prezidiumo nariai (Donatas Kazlauskas įgaliojo jam atstovauti Rimantą Servą)

Svarstyta: OS bėgte komiteto pirmininko Laimono Čapliko atsistatydinimo prašymas.

Nutarta bendru sutarimu: prašymo netenkinti ir siūlyti toliau tęsti pradėtus darbus.

LOSF prezidiumas laikosi nuostatos, kad nustatytos taisyklės yra gerbtinos ir prasidejus atrankos procesui neturėtų būti keičiamos.

Prezidiumo posėdis 05-24