In Memoriam Dainiui Morkūnui (1968–2017)

Sunkią netekties valandą dėl staigios ir netikėtos Dainiaus Morkūno (1968-01-09 2017-04-07) mirties, Lietuvos orientavimosi sporto federacijos ir orientacininkų bendruomenės vardu, reiškiama užuojauta velionio artimiesiems.

A. a. D. Morkūnas  ilgametis Vilniaus klubo Perkūnas narys. Ne kartą gynęs Lietuvos kariškių orientacininkų rinktinės vardą pasaulio kariškių čempionatuose.

Lietuvos kariuomenėje įgijęs karininko laipsnį sporto veiklą realizavo ir tarnyboje. Turėdamas aiškią fizinio rengimo ir kūno kultūros veiklos kryptį, Dainius dirbo Lietuvos kariuomenės sporto klube.

Velionis pašarvotas Ramybės Take Panevėžyje, Geležinkelio g. 20. Šiandien (penktadienį) šarvojimo salėje lankymo valandos iki 22 val., o rytoj iki 14:30 val. Vėliau prie urnos atsisveikinimas su velioniu bus nuo rytojaus 20 val. Laidotuvės vyks sekmadienį, balandžio 9 d., 16 val.

Nuoširdi užuojauta artimiesiems

Lietuvos orientavimosi sporto federacija ir orientacininkų bendruomenė