Orientavimosi sporto pirmtakų akimirkos

Varžybų sekretoriatas, apytikriai 1970-ieji metai

Savaitgalį vienas iš orientavimosi sporto pirmtakų Lietuvoje  Juozas Arvydas Starkauskas  šventė savo 80-ąjį gimtadienį. Jubiliatas didžiąją savo gyvenimo dalį buvo pašventęs sportui ir drąsiai galima sakyti, kad buvo vienas iš iniciatorių populiarinant orientavimosi sportą Lietuvoje. Daugiausiai prie orientavimosi sporto plėtros Lietuvoje prisidėjo dirbdamas treneriu ir varžybų teisėju. Šia proga kviečiame Jus susipažinti su autentiškomis orientavimosi sporto akimirkomis iš to laikmečio.

J. A. Starkauskas orientavimosi sporto varžybose, apytiksliai 1970-ti metai

J. A. Starkauskas orientavimosi sporto varžybose, apytiksliai 1970-ti metai

Šiemet per Nepriklausomybės atkūrimo minėjimo dieną gražią sukaktį šventė ir Elena Baliutavičiūtė – 90 metų jubiliejų. Ji taip pat žymiai prisidėjo prie orientavimosi sporto plėtros, vadovavo Centrinei vaikų ekskursinei turistinei stočiai. Aktyviai dalyvavo augindama jaunų orientavimosi sporto entuziastų  kartą, organizavo ir teisėjavo orientavimosi sporto varžybose. Ji pirmoji iš lietuvių 1974-aisiais gavo visasąjunginės kategorijos orientavimosi sporto teisėjo vardą. E. Baliutavičiūtės veiklos dėka buvo padėtas tvirtas pagrindas tolimesniam orientavimosi sporto vystymuisi Lietuvoje.

Untitled-06

E. Baliutavičiūtė, varžybų sekretorė

Tais laikais organizuojant varžybas reikėjo kur kas daugiau pastangų. Rezultatus reikėdavo suvesti rankiniu būdu, sukviesti dalyvius ir viską įgyvendinti neturint dabartinių technologijų.

Untitled-05

A. J. Starkauskas ir J. Tuleika, akimirka iš pasirengimo varžyboms

Vaikų treniravimas ir priežiūra buvo labai atsakingas darbas, nes varžybos vykdavo miške, kur galima pasiklysti. Mat, kaip žinome, anksčiau susisiekti nuotoliniu būdu nebuvo tokių priemonių kaip šiandien. Vykstant varžyboms tolimesnėse vietovėse, sportininkų delegacija apsigyvendavo palapinėse ar sporto salėse, tad trenerius slėgė didelė atsakomybė už vaikų saugumą. Tačiau didelį indėlį vaikų ugdymui įdėjusiam J. A. Starkauskui tai nesukėlė problemų.
Treniruodamas jaunimą J. A. Starkauskas daug dėmesio skyrė ne tik fiziniam pasirengimui, bet ir teoriniam orientavimosi sporto įgūdžių pasiruošimui. Net ir šiandien tai yra vienas didesnių trūkumų Lietuvos orientacininkų pasirengimo aspektų, tam skiriama per mažai dėmėsio, lyginant su Skandinavijos sportininkais. Kartu J. A. Starkauskas ugdė ir doras, kultūringas, patriotiškas asmenybes, neprisibijodamas ir tuometinės represijos bei sudėtingo geopolitinio konteksto  stebint akylam KGB tinklui.
Untitled-10

A. J. Starkauskas su jaunimu prieš varžybas

Varžybų sekretoriatas

Varžybų sekretoriatas