LOSF Konferencijoje priimti dokumentai

LOSF Konferencija vyko 2017-02-25 Vilniuje. Pateikiame jos metu priimtus ir / ar patvirtintus dokumentus

LOSF Konferencijos protokolas 20170225

LOSF 2017m. biudžeto planas
LOSF 2016m. biudžeto vykdymo ataskaita
SM lėšų paskirstymas 2017m

LOSF_istatai_patvirtinti

2016 metų finansinės atskaitomybės dokumentai, patvirtinti Konferencijoje:

Veiklos ataskaita LOSF 2016
Balansas LOSF 2016
Aiškinamasis raštas LOSF 2016