LOSF Konferencija

LOSF Konferencija

2017-02-25  ataskaitinis LOSF narių visuotinis susirinkimas (Konferencija),  vyksiantis Žemaitės g. 6, Vilniuje.

Dalyvių registracija – 10.00-10.30 val. Pradžia 11.00

Numatoma darbotvarkė:

 1. LOSF prezidento Donato Kazlausko įžanginis žodis.
 2. Procedūriniai klausimai: – 10 min.

mandatinės ir balsų skaičiavimo komisijos tvirtinimas,

mandatinės komisijos pranešimas,

darbotvarkės tvirtinimas.

 1. Dėl LOSF narių nario mokesčio, licensijų tvarka. – 40 min
  http://license.orienteering.lt
  Pranešėjas – Vilius Aleliūnas, Justinas Liubinskas
 2. LOSF prezidento ataskaita už 2016 metus bei 2014-2016 metų laikotarpį. – 20 min.

Pranešėjas – LOSF prezidentas Donatas Kazlauskas

 1. Revizijų ir etikos komisijos pranešimas. – 10 min.

Pranešėjas – LOSF revizijų ir etikos komisijos narys

 1. Dėl 2016 metų biudžeto vykdymo. – 15 min.

Pranešėjas – LOSF vykdantysis direktorius Remigijus Masilionis

2016 metų finansinės atskaitomybės dokumentai: Veiklos ataskaita LOSF 2016 Balansas LOSF 2016 Aiškinamasis raštas LOSF 2016

 1. Dėl 2017 m. LOSF veiklos plano ir biudžeto. – 20 min.
  SM lėšų paskirstymas 2017m
  LOSF biudžeto vykdymas 2016 ir projektas 2017
 1. Dėl LOSF įstatų bei struktūros keitimo

Pranešėjas- Rimantas Serva – 30 min
LOSF Įstatai (projektas)

Federacijos veiklos struktūra

Komunikacijos specialisto kompetecijų aprašas

LOSF Generalinio sekretoriaus kompetencijų aprašas

LOSF OS takais komiteto kompetencijų aprašas

LOSF Prezidiumo kompetencijų aprašas

LOSF veteranų komiteto kompetencijų aprašas

LOSF žemėlapių komiteto kompetencijų aprašas

Orientavimosi sporto žemėlapių komiteto pareigybės

 1. Prezidento rinkimai – 10 min
  Pretendentai:
  – Donatas Kazlauskas, jo programa
 2. Generalinio sekretoriaus, viceprezidentų rinkimai. – 20 min
 3. Pasisakymai, diskusijos. – iki 3 min.
 4. Kiti klausimai.

LOSF narių visuotiniame susirinkime dalyvauja LOSF narių, OS klubų, sporto mokyklų, atstovai.

Jeigu dalyvauja ne klubo pirmininkas, prezidentas, reikalingas jo įgaliojimas raštu.