Šaukiama ataskaitinė-rinkiminė metinė LOSF konferencija

2017-02-25 šaukiamas ataskaitinis-rinkiminis metinis LOSF narių visuotinis susirinkimas (Konferencija), vyksiantis Žemaitės g. 6, Vilniuje.

Dalyvių registracija 10.00 – 10.30 val.

Pradžia 11.00

Preliminari darbotvarkė:

 1. LOSF prezidento Donato Kazlausko įžanginis žodis
 2. Procedūriniai klausimai: mandatinės ir balsų skaičiavimo komisijos tvirtinimas, mandatinės komisijos pranešimas, darbotvarkės tvirtinimas
 3. Dėl LOSF narių nario mokesčio
 4. LOSF prezidento ataskaita už 2016 metus
 5. Revizijų ir etikos komisijos pranešimas
 6. Dėl 2016 metų biudžeto vykdymo
 7. Dėl 2017 metų veiklos plano ir biudžeto
 8. Dėl LOSF varžybų taisyklių
 9. Dėl LOSF įstatų keitimo
 10. LOSF prezidento, viceprezidentų, generalinio sekretoriaus bei prezidiumo narių rinkimai
 11. LOSF ilgalaikės veiklos planas
 12. Pasiskaymai, diskusijos
 13. Kiti klausimai

 

LOSF narių visuotiniame susirinkime dalyvauja LOSF narių, OS klubų, sporto mokyklų, atstovai.

Jeigu dalyvauja ne klubo pirmininkas, prezidentas, reikalingas įgaliojimas.