Informacija iš LOSF ataskaitinės metinės konferencijos

Informacija iš Vilniuje 2016-03-12 įvykusios ataskaitinės metinės LOSF konferencijos:

1. Išklausyta LOSF prezidento ataskaita už 2015 metus.

2. Nutarta, kad LOSF nario mokestis 2016 metais yra 115 EUR.

3. Remiantis LOSF įstatų 5.1.5. punktu, visi LOSF nariai turi pareigą kiekvienais metais sumokėti nario mokestį, kurio dydis yra 115 EUR.

Nario mokestis mokamas į LOSF atsiskaitomąją sąskaitą  LT36 7300 0100 0224 6801, esančią Swedbank, AB. Gavėjo kodas – 191589075. Mokėjimo paskirtis – „LOSF nario mokestis už 2016 metus“.

Pagal nepelno siekiančių įmonių apmokestinimo tvarką stojamieji įnašai ir nario mokesčiai nepriskiriami ūkinės ir komercinės veiklos pajamoms ir sąskaitos – faktūros neišrašomos.

4. Patvirtinta Revizijų ir etikos komisijos ataskaita.

5. Patvirtinta 2015 metų biudžeto vykdymo ataskaita.

6. Pristatytas ir patvirtintas 2016 m. LOSF veiklos planas ir biudžetas.

7. Lina Balčiūnaitė pristatė tarptautinės orientavimosi dienos renginį, kuris vyks 2016-05-11 kartu su projektu „Išjudink save”. Numatoma, kad jame dalyvaus 9-10 miestų orientacininkai.

8. Vilius Aleliūnas pristatė 2016 metų LOSF licencijų tvarką.

9. Patvirtintos LOSF organizuojamų varžybų vykdytojų konkursų sąlygos.

 

Paraiškas konkursui dėl Baltijos šalių 2017 metų orientavimosi sporto bėgte čempionato vykdymo teikti iki 2016-04-15.

Paraiškas konkursams dėl 2017 metų LOSF organizuojamų varžybų vykdymo teikti iki 2016-05-01.

 

Nuo 2017 metų iš vykdytojų neberenkamas 1 EUR varžybų dalyvio mokestis. Konkursų paraiškų teikimo ir vertinimo nuostatai.

Varžybų grupavimas:

  • Lietuvos čempionatas labai ilgoje trasoje – balandžio pradžioje;
  • Lietuvos čempionatas naktinėje trasoje – balandžio pabaigoje;
  • Lietuvos čempionatas trumpoje ir mišriose sprinto estafetėse – gegužės vidurys;
  • Baltijos šalių čempionatas – birželio pradžia;
  • Lietuvos čempionatas vidutinėje trasoje – birželis;
  • Lietuvos čempionatas estafečių ir ilgoje trasoje – rugsėjo pradžia;
  • Lietuvos klubų taurė – rugsėjo antra pusė (privalo rengti Lietuvos naktinį čempionatą);
  • Lietuvos taurė – spalio vidurys.