2016.01.14 LOSF Prezidiumo posėdžio informacija

LOSF prezidiumo posėdis

2016-01-14, Vilnius

 

Pirmininkas: Rimantas Serva

Sekretorius: Remigijus Masilionis

Dalyvaujančiųjų posėdyje ir balsavime sąrašas:

Donatas Kazlauskas – prezidentas

Rimantas Serva – generalinis sekretorius

Darius Sadeckas- viceprezidentas

Tomas Stankevičius – viceprezidentas

Audrius Deltuva – viceprezidentas

Vilius Aleliūnas – prezidiumo narys

Donatas Mickus – prezidiumo narys

Lina Balčiūnaitė – prezidiumo narė

Petras Andrašiūnas – prezidiumo narys

Kęstutis Jokubauskis – prezidiumo narys

 

Darbotvarkė:

1. Patvirtinti 2016 metų orientavimosi sporto varžybų kalendorių

2. Asociacijos „Sportuok miške“ narystė LOSF

3. 2016 metų OSS čempionatų nuostatų tvirtinimas

4. 2016 metų OS bėgte čempionatų nuostatų tvirtinimas.

5. 2016m. biudžeto (SM) skirstymas

6. 2016 metų Moksleivių lygos nuostatai

7. Licencijų tvarka (LOSL)

8. Baltijos šalių 2017 metų orientavimosi sporto čempionatas (bėgte)

9. Lietuvos orientavimosi sporto čempionatai 2017 metais

10. 2016 m. LOSF Konferencijos sušaukimas

11. Kiti klausimai

Priimti sprendimai:

1. A) Patvirtintas 2016 metų orientavimosi sporto varžybų kalendorius. B) Nustatoma, kad pradedant 2016 metais, sudarant sekančių metų kalendorių orientavimosi sporto varžybos, rengiamos LOSF narių, įtraukiamos į kalendorių nemokamai, jei yra pateikiamos iki einamųjų metų lapkričio 15 dienos. Vėliau pateikti įtraukti varžybas į kalendorių, kaip ir ne LOSF narių pateikti prašymai tenkinami, sumokėjus 10 EUR mokestį.

2. Patvirtinta asociacijos „Sportuok miške“ narystė LOSF nuo 2016-01-14 metų.

3. Patvirtini 2016 metų Lietuvos orientavimosi sporto slidėmis čempionatų nuostatai.

4. Patvirtini 2016 metų Lietuvos orientavimosi sporto bėgte čempionatų nuostatai.

5. Pritarti 2016 m. sportinio meistriškumo finansavimo iš SRF lėšų projektui.

6. Pritarta 2016 m. Moksleivių lygos projektui ir patvirtinti jos nuostatus.

7. Pritarta 2016 m. LOSF licencijų tvarkai. 2016 metai yra pereinamieji- licencijos mokestis, nurodytas tvarkoje, nėra mokamas, o LOSF nariai (klubai) moka Konferencijos nustatytą mokestį.

8. Paskelbti konkursą vykdyti Baltijos šalių 2017 metų orientavimosi sporto bėgte čempionatą. Paraiškas teikti iki 2016-04-15.

9. Nutarta skelbti 2017 metų LOSF organizuojamų varžybų rengėjų konkursą. Paraiškas teikti iki 2016-05-01.

10. Nutarta sušaukti ataskaitinę LOSF konferenciją kovo 12 dieną, Žemaitės g. 6.

11. Įvertinus teigiamai media atstovo nuveiktus darbus, nutarta pratęsti bendradarbiavimą 2016 metais.