LOSF Prezidiumo posėdis

2017-02-20 Vilniuje vyko LOSF Prezidiumo posėdis.  Pateikiama posėdžio metu svarstyta ir priimta informacija.

LOSF prezidiumo posėdis

2017-02-20, Vilnius

 

Pirmininkas: Rimantas Serva

Sekretorius: Remigijus Masilionis

 

Dalyvaujančiųjų posėdyje ir balsavime sąrašas:

Donatas Kazlauskas – prezidentas

Rimantas Serva – generalinis sekretorius

Darius Sadeckas- viceprezidentas

Tomas Stankevičius – viceprezidentas

Audrius Deltuva – viceprezidentas

Donatas Mickus – prezidiumo narys

Lina Balčiūnaitė – prezidiumo narė

Kęstutis Jokubauskis – prezidiumo narys

Vilius Aleliūnas – prezidiumo narys (elektroninėmis priemonėmis)

 

Darbotvarkė:

 1. 2017 metų OS bėgte čempionatų nuostatų svarstymas
 2. 2017 m. LOSF Konferencijos darbotvarkės svarstymas
 3. Naujos LOSF Įstatų redakcijos svarstymas
 4. Biudžeto (SM) skirstymo principai
 5. Dėl 2016 m. biudžeto vykdymo ataskaitos
 6. Dėl klubų/ organizacijų narystės LOSF
 7. 2018 metų OS bėgte čempionatų vykdytojų konkursas

 

Priimti sprendimai, pritariant bendru sutarimu:

 1. Patvirtinti 2017 metų Lietuvos OS bėgte 2017 metų čempionatų nuostatai.
 2. Patvirtinta 2017 m. LOSF konferencijos darbotvarkė. Nutarta dar kartą paraginti visus aktyviai dalyvauti teikiant, svarstant kandidatūras, programas forume ar socialiniuose tinkluose.
 3. Svarstyta nauja LOSF Įstatų redakcija. Nutarta iki 2017-02-23 pagal pareikštas pastabas suredaguoti galutinę LOSF Įstatų versiją ir pateikti Konferencijai tvirtinti, prieš tai paskelbus naująją redakcijos orienteering.lt puslapyje.
 4. Pritarta 2017m. biudžeto (sportinio meistriškumo dalies) skirstymui.
 5. Pavesta Remigijui Masilioniui iki 2017-02-23 parengti 2016 metų biudžeto vykdymo ataskaitą kartu su 2017 metų biudžeto projektu.
 6. A) Pritarta OSK „O!Klaipėda“ narystei LOSF.
 7. B) Pateikti OSK Jalle, Kazlų Rūdos savivaldybės sporto centrui įspėjimus dėl narystės LOSF sustabdymo.
 8. A) Paskelbti konkursą vykdyti 2018 metų Baltijos šalių jaunimo Taurės (BJC 2018) orientavimosi sporto bėgte varžybas.
 9. B) svarstytos pateiktos 2018 metų OS bėgte čempionatų vykdytojų paraiškos ir skelbiami nugalėtojai:

Sprintas ir sprinto estafetės- pritarta OSK „Takas“ paraiškai (Laisvės alėja, Kaunas)

Klubų Taurė ir naktinis čempionatas- pritarta OSK „Oriens“ paraiškoms (Klubų taurė- Biržų rajonas, naktinis čempionatas- Tytuvėnai)

Ilga ir estafetės- pritarta OSK „Javonis“ paraiškai (Bestraigiškės miškas, Lazdijų raj.)

Vidutinė trasa- pritarta OSK „Saulė“ paraiškai (Bukiškio miškas, Vilniaus raj.).

Lietuvos Taurės varžybos. iki nustatyto termino buvo pateikta OSK „Medeina“ paraiška, OSK „Telšiai“ ir OSK „O!Klaipėda“ paraiškos pateiktos pavėluotai. Nugalėtoja- OSK „Medeina“ pateikta paraiška (Kibyšių miškas, Druskininkų sav., Leipalingio sen.).

 

LOSF prezidiumo posėdžio protokolas 20170220