OSKD taurė 2019

2019 metų Lietuvos OSKD taurės reitingai


2019 metų orientavimosi sporto kalnų dviračiais Lietuvos taurės nuostatai

Nuostatai PDF

Tikslai

Išaiškinti stipriausius sezono sportininkus, pritraukti kuo daugiau šios OS rungties mėgėjų, siekti, kad Lietuvos taurė taptų tradiciniu ir masiniu renginiu.

Varžybų organizatoriai ir vykdytojai

Lietuvos orientavimosi sporto federacijos OSKD komitetas ir Lietuvos OS klubai.

Etapai

Balandis

1.   2019.04.06 Alytaus čempionatas (K-1,0)

2.   2019.04.26 Podlasia taurė, sprintas (POL) (K-1,0)

3.   2019.04.27 Podlasia taurė, bendras startas (POL) (K-1,0)

4.   2019.04.27 Podlasia taurė, sprintas (POL) (K-1,0)

5.   2019.04.28 Podlasia taurė, ilga (POL) (K-1,0)

Gegužės

6.    2019.05.04 Purva brideja taurė, LAT (K-1,0)

7.    2019.05.05 Ziemelu taurė, LAT (K-1,0)

8.    2019.05.10  Vilniaus daugiadienės (K-1,0)

9.    2019.05.11  Vilniaus daugiadienės (K-1,0)

10.  2019.05.12  Vilniaus daugiadienės (K-1,0)

11.  2019.05.24  Lietuvos OSKD čempionatas, sprintas (K-1,1)

12.  2019.05.26  Lietuvos OSKD čempionatas, ilga (K-1,1)

13.  2019.05.31  Latvijos OSKD daugiadienės (LAT)  (K-1,0)

Birželis

14.  2019.06.01  Latvijos OSKD daugiadienės (LAT)  (K-1,0)

15.  2019.06.02  Latvijos OSKD daugiadienės (LAT) (K-1,0)

16.  2019.06.22  Takas 2018 daugiadienės (K-1,0)

17.  2019.06.23  Takas 2018 daugiadienės (K-1,0)

18.  2019.06.24  Takas 2018 daugiadienės (K-1,0)

Liepa

19.  2019.07.20 Baltijos šalių čempionatas (EST) (K-1,05)

20.  2019.07.21 Baltijos šalių čempionatas (EST) (K-1,05)

Rugpjūtis

21.  2019.08.17   Smiltenes čempionatas (LAT) (K-1,0)

22.  2019.08.18   Smiltenes čempionatas (LAT) (K-1,0)

Rugsėjis

23.  2019.09.07  Alytaus taurė (K-1,0)

24.  2019.09.14  Lietuvos OSKD čempionatas, vidutinė (K-1,1)

25.  2019.09.15  Lietuvos OSKD čempionatas, bendras startas (K-1,1)

Spalis

26.  2019.10.12  Lietuvos taurė (K-1,0)

27.  2019.10.13  Lietuvos taurė (K-1,0)

Nugalėtojų įskaita

Taurės nugalėtojas nustatomas pagal reitingą.

Reitingo taškų skaičiavimas

1. Sudaromas po vieną OSKD varžybų dalyvių reitingų sąrašą vyrų ir moterų grupėms.

2. Į reitingus įtraukiami visi Lietuvoje vykstančiose etapuose dalyvaujantys sportininkai. Iš užsienyje vykstančiuose etapuose dalyvaujančių sportininkų į reitingus traukiami Lietuvos klubų sportininkai, Lietuvos Respublikos piliečiai. Reikalingi papildomi duomenys – gimimo metai, kad būtų galima išskirti grupes suminiams apdovanojimams. Nesant šių duomenų laikoma, kad dalyvis yra elito grupės atstovas. Dalyvis, viso sezono metu startavęs tik elito grupėje, nepriklausomai nuo amžiaus laikomas elito atstovu.

3. Sportininko reitingas nustatomas pagal 15 geriausių surinktų taškų sumą. Kol neįvyko numatytų pirmųjų 15 varžybų, informacijai pateikiama dalies geriausių surinktų taškų suma. Pagal lentelę:

Įvykusių varžybų skaičius 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ir daugiau
Imama tiek ge-riausių rezultatų skaičiuoti sumai 1 1 2 2 3 3 4 4 5 6 10 10 12 12 14 15

4. Taškų skaičiavimas:

DT = (2 – DL/NL) x TK x VK

Čia DT – dalyvio taškai, DL – dalyvio laikas, NL – nugalėtojo laikas, TK – trasos koeficientas, VK – varžybų koeficientas. Nugalėtojo laikas – geriausiai pasirodžiusio sportininko (nebūtinai Lietuvos klubo atstovo) laikas. Visi dalyviai, važiuojantys tą pačią trasą, turi tą patį TK ir gaus tą patį NL.

Jei trasoje startavo penki ir mažiau dalyvių, jiems suskaičiuoti taškai mažinami 10%, jei startavo trys ir mažiau  dalyvių – taškai mažinami 20%, jei startavo vienas dalyvis – taškai mažinami 30%.

Jei dalyvis varžybose baigė trasą ir nebuvo diskvalifikuotas, tačiau jo suskaičiuotas DT yra mažesnis už 10, tai jam duodama 10 taškų.

4.1.    Trasos koeficiento nustatymas.

Trasos surūšiuojamos pagal ilgį ir amžiaus grupę bei sunumeruojamos (1 – ilgiausia ir t.t.). Vyrų ir moterų grupėms trasos numeruojamos atskirai. Priskiriami koeficientai: 1 trasai -1000, 2 trasai – 800,  ir taip toliau mažėjimo tvarka – 700, 600, 500, 400, 300, 200, 100.

Yra dvi išimtys. Pirmoji – grupė 20, jei jos trasa su niekuo nesutampa. Tada jos koeficientas yra 850 (arba 85% elito grupės koeficiento). Antroji išimtis – grupė A, jei jos trasa su niekuo nesutampa. Tada jos koeficientas yra 75% atitinkamos amžiaus grupės koeficiento. Jei šių grupių trasos su kuo nors sutampa, tai išimtys netaikomos.

Iškilus neaiškumams kaip nustatyti trasų eiliškumą galimi papildomi kriterijai.

Pavyzdžiai:

Trasa TK Grupių pvz. Paaiškinimai
1 1000 E
850 20 Išimtis. Jei yra 20 grupė ir jos trasa nesutampa su jokia kita, jai duodama 85% elito trasos koeficiento.
2 800 40 Veteranų grupė turi koeficiento pirmenybę prieš jaunių grupes (14, 16, 17, 18), nepriklausomai nuo trasos ilgio.
750 A Išimtis. Šiai grupei skiriama 75% atitinkamos amžiaus gr. TK-o. Jei varžybose yra tik dvi trasos E ir A, tai A trasa laikoma 2-a trasa ir jos koef. yra 800 taškų.
3 700 17,18,50
4 600 16,60
5 500 14,70
6 400 12,80

Jei kažkurių grupių trasos sutampa, tai trasos koeficientas imamas aukštesnis. Jei kažkurių grupių trasų ilgiai sutampa, tačiau pačios trasos nesutampa, abiems trasoms duodamas tas pats TK ir skirtingas NL. Jei skirtingoms grupėms trasos sutampa, tai visiems tų grupių dalyviams yra tas pats NL ir TK.

4.2.    Varžybų koeficientas

Varžybų koeficientas nustatomas nuostatuose ir yra skelbiamas varžybų sąraše.

5. Taurės reitingai skelbiami www.orienteering.lt

Apdovanojimai

Kiekvieno etapo prizininkus apdovanoja klubai.

Metų sumoje ME/VE – I vietos pereinamosiomis taurėmis, I–III vietos apdovanojamos diplomais ir prizais. Jauniai (1999 m. gimimo ir jaunesni), veteranai (1979 m. gimimo ir vyresni), veteranai (1969 m. gimimo ir vyresni) užėmę 1-3 vietas tarp bendraamžių apdovanojami diplomais ir prizais.


Ankstesnių metų rezultatai

2018 metų Lietuvos OSKD taurės reitingai

2017 metų Lietuvos OSKD taurės reitingai

2016 metų Lietuvos OSKD taurės reitingai