OSKD taurė 2020

2020 metų orientavimosi sporto kalnų dviračiais Lietuvos taurės nuostatai
(atnaujinta 2020 08 04) (PDF)

Tikslai:
Išaiškinti stipriausius sezono sportininkus, pritraukti kuo daugiau šios OS rungties mėgėjų, siekti, kad Lietuvos
taurė taptų tradiciniu ir masiniu renginiu.

Varžybų organizatoriai ir vykdytojai:
LOSF OSKD komitetas ir Lietuvos OS klubai.

Etapai:

Birželis
1. 2020 06 12 Alytaus čempionatas (K-1,0)

Liepa
2. 2020 07 25 Jūros šventė (K-1,00)
3. 2020 07 26 Jūros šventė (K-1,00)
4. 2020 07 31 Takas 2020 daugiadienės (K-1,1)

Rugpjūtis
5. 2020 08 01 Takas 2020 daugiadienės (K-1,1)
6. 2020 08 02 Takas 2018 daugiadienės (K-1,0)
7. 2020 08 08 Latvijos OSKD čempionatas, vidutinė (LAT) (K-1,0)
8. 2020 08 09 Kocenu sprintas, sprintas (LAT) (K-1,0)
9. 2020 08 29 Latvijos OSKD čempionatas, ilga (LAT) (K-1,0)
10. 2020 08 30 Baldonės sprintas, sprintas (LAT) (K-1,0)

Rugsėjis
11. 2020 09 12 Alytaus taurė (K-1,0)
12. 2020 05 08 Vilniaus daugiadienės, LTU čempionatas, sprintas (K-1,1)
13. 2020 05 09 Vilniaus daugiadienės, LTU čempionatas, ilga (K-1,1)
14. 2020 05 10 Vilniaus daugiadienės (K-1,0)

Spalis
15. 2020 10 17 Lietuvos taurė (K-1,0)
16. 2020 10 18 Lietuvos taurė (K-1,0)

Nugalėtojų įskaita:
Taurės nugalėtojas nustatomas pagal reitingą.

Grupės:
M/V20 (2000 m. gimimo ir jaunesni); M/VE; M/V40 (1980 m. gimimo ir vyresni); M/V50 (1970 m. gimimo ir
vyresni); M/V60 (1960 m. gimimo ir vyresni).

Reitingo taškų skaičiavimas:
1. Sudaromas po vieną OSKD varžybų dalyvių reitingų sąrašą vyrų ir moterų grupėms.
2. Į reitingus įtraukiami visi Lietuvoje vykstančiose etapuose dalyvaujantys sportininkai. Iš užsienyje
vykstančiuose etapuose dalyvaujančių sportininkų į reitingus traukiami Lietuvos klubų sportininkai, Lietuvos
Respublikos piliečiai. Reikalingi papildomi duomenys – gimimo metai, kad būtų galima išskirti grupes suminiams
apdovanojimams. Nesant šių duomenų laikoma, kad dalyvis yra elito grupės atstovas. Dalyvis, viso sezono metu
startavęs tik elito grupėje, nepriklausomai nuo amžiaus laikomas elito atstovu.
3. Sportininko reitingas nustatomas pagal 9 geriausių surinktų taškų sumą. Kol neįvyko numatytų pirmųjų 9
varžybų, informacijai pateikiama dalies geriausių surinktų taškų suma. Pagal lentelę:

Įvykusių varžybų skaičius 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ir daugiau
Imama tiek  geriausių rezultatų skaičiuoti sumai 1 1 2 2 3 4 5 6 7 9

 

4. Taškų skaičiavimas:
DT = (2 – DL/NL) x TK x VK
Čia DT – dalyvio taškai, DL – dalyvio laikas, NL – nugalėtojo laikas, TK – trasos koeficientas, VK – varžybų
koeficientas. Nugalėtojo laikas – geriausiai pasirodžiusio sportininko (nebūtinai Lietuvos klubo atstovo) laikas.
Visi dalyviai, važiuojantys tą pačią trasą, turi tą patį TK ir gaus tą patį NL.
Jei trasoje startavo penki ir mažiau dalyvių, jiems suskaičiuoti taškai mažinami 10%, jei startavo trys ir mažiau
dalyvių – taškai mažinami 20%, jei startavo vienas dalyvis – taškai mažinami 30%.
Jei dalyvis varžybose baigė trasą ir nebuvo diskvalifikuotas, tačiau jo suskaičiuotas DT yra mažesnis už 10, tai
jam duodama 10 taškų.4.1. Trasos koeficiento nustatymas.
Trasos surūšiuojamos pagal ilgį ir amžiaus grupę bei sunumeruojamos (1 – ilgiausia ir t.t.). Vyrų ir moterų
grupėms trasos numeruojamos atskirai. Priskiriami koeficientai: 1 trasai -1000, 2 trasai – 800, ir taip toliau
mažėjimo tvarka – 700, 600, 500, 400, 300, 200, 100.
Yra dvi išimtys. Pirmoji – grupė 20, jei jos trasa su niekuo nesutampa. Tada jos koeficientas yra 850 (arba 85%
elito grupės koeficiento). Antroji išimtis – grupė A, jei jos trasa su niekuo nesutampa. Tada jos koeficientas yra
75% atitinkamos amžiaus grupės koeficiento. Jei šių grupių trasos su kuo nors sutampa, tai išimtys netaikomos.
Iškilus neaiškumams kaip nustatyti trasų eiliškumą galimi papildomi kriterijai.

Pavyzdžiai:

Trasa TK Grupių pvz. Paaiškinimai
1 1000 E
850 20 Išimtis. Jei yra 20 grupė ir jos trasa nesutampa su jokia kita, jai duodama 85% elito trasos koeficiento.
2 800 18,20,40
750 A Išimtis. Šiai grupei skiriama 75% atitinkamos amžiaus gr. TK-o. Jei varžybose yra tik dvi trasos E ir A, tai A trasa laikoma 2-a trasa ir jos koef. yra 800 taškų.
3 700 17,18,50
4 600 16,60
5 500 14,70
6 400 12,80

Jei kažkurių grupių trasos sutampa, tai trasos koeficientas imamas aukštesnis. Jei kažkurių grupių trasų ilgiai
sutampa, tačiau pačios trasos nesutampa, abiems trasoms duodamas tas pats TK ir skirtingas NL. Jei
skirtingoms grupėms trasos sutampa, tai visiems tų grupių dalyviams yra tas pats NL ir TK.

4.2. Varžybų koeficientas
Varžybų koeficientas nustatomas nuostatuose ir yra skelbiamas varžybų sąraše.

5. Taurės reitingai skelbiami orienteering.lt

Apdovanojimai:
Kiekvieno etapo prizininkus apdovanoja klubai.
Metų sumoje ME/VE – I vietos pereinamosiomis taurėmis, I–III vietos apdovanojamos diplomais ir prizais.
M/V20, M/V40, M/V 50, M/60 sportininkai užėmę 1-3 vietas grupėje apdovanojami diplomais ir prizais.

 


Ankstesnių metų rezultatai

2019 metų Lietuvos OSKD taurės reitingai

2018 metų Lietuvos OSKD taurės reitingai

2017 metų Lietuvos OSKD taurės reitingai

2016 metų Lietuvos OSKD taurės reitingai