Žodynėlis

Į orientavimosi sportą įsitraukę žmonės naudoja tam tikrą žodyną, be kurio neišsiverčiama kalbant apie trasoje patirtus nuotykius. Nors dauguma aplinkinių turbūt suprastų, jog orientacininkai, pasakojantys apie „grybavimą“, turi omenyje ne grybų, bet klaidų rinkimą, tačiau turbūt suglumtų išgirdę kalbant apie „sėdimą į punktą“*… Šioje skiltyje pateikiami keli terminai, apibūdinantys orientavimosi sporto elementus.

Estafetė Pratimo arba užduoties darymas komandoje paeiliui. Estafetė yra tai, ką perduodi draugui supliaukšdamas delnais.
Horizontalė Vienodame aukštyje esančius taškus jungianti linija. Horizontalių laiptas nurodo, koks aukščio skirtumas pavaizduojamas viena linija.
Kompasas Prietaisas, kuriame esanti įmagnetinta adatėlė visuomet rodo į magnetinę šiaurę
Komposteris Prietaisas, skirtas palikti atžymą popieriaus lapelyje. Kaip ir autobusuose ir troleibuose, komposterius kontroliniuose punktuose baigia išstumti elektroninės atsižymėjimo priemonės.
Mastelis Santykis, nurodantis, kiek kartų žemėlapyje pavaizduota vietovė yra sumažinta. Tam, kad aplinkinė vietovė tilptų į popieriaus lapą, ją reikia sumažinti tūkstančius kartų!
Orientavimosi sportas Sportas, kuriame sportininkas, naudodamasis žemėlapiu, siekia kuo greičiau įveikti trasą, kurioje reikia surasti vietovėje esančius kontrolinius punktus. Dažnai trumpinama OS.
Pastaba! Nesupainiokite orientavimosi sporto su orientaciniu, orientacija, orientalistika ir kitais panašiais pavadinimais!
Orientyras Aiškus vietovės objektas, pagal kurį galima susiorientuoti vietovėje. Pavyzdžiui, vienintelis pievoje augantis medis yra labai aiškus vietovės orientyras.
Prizmė Kontrolinio punkto vietoje kabinama prizmės formos veliavėlė, kurios trys išorinės sienelės padalintos į baltos ir oranžinės spalvos laukus. Pakabinta prizmė leidžia lengviau surasti kontrolinį punktą ir jį pamatyti iš tolėliau.
Punktas Vieta, kuri pažymėta žemėlapyje ir kurios ieškai įveikdamas trasą. Vadinamas kontroliniu punktu, nes jį reikia pasižymėti, o finiše yra tikrinama, ar iš tikrųjų buvai reikalingame punkte. Punkte visuomet kabo prizmė (arba kitokia juostelė) ir pasižymėjimo priemonė.
Suorientuoti žemėlapį Norint teisingai susieti vietovėje matomą vaizdą ir žemėlapio atvaizdavimą, reikia suorientuoti žemėlapį pagal vietovės orientyrus arba kompaso pagalba.
Sutartiniai ženklai Pasirinkti realios vietovės objektai žemėlapyje pavaizduoti naudojant tam tikrus ženklus. Tai reiškia, jog žaliu apskritimu visuomet žymimi tik medžiai, ruda V raide – duobutės.
Žemėlapis Ant popieriaus lapo, telefono, kompiuterio ar kitokio prietaiso ekrane supaprastintai atvaizduotas vietovės vaizdas, padedantis susiorientuoti tam tikroje vietoje bei susiplanuoti norimą kelią.

*sėsti, arba grybauti, pjauti grybą reiškia padaryti klaidą ieškant kontrolinio punkto miške. Neretai orientacininkai po varžybų tikrina prabėgimų į kontrolinius punktus laikus su kitais sportininkais, kad sužinotų, kur priešininkai buvo greitesni arba kiek laiko kainavo jų „grybavimas“ į vieną iš kontrolinių punktų…