Ugdymo tikslai

Orientavimosi sportas yra kompleksiška, fizinių ir mentalinių įgūdžių reikalaujanti sporto šaka. Priklausomai nuo moksleivių amžiaus bei sugebėjimų, įgūdžiai turi būti lavinami palaipsniui, pradedant mokymą jauniausioms klasėms nuo paprasčiausių užduočių. Užduotys gali būti skirstomos į tris kategorijas pagal spalvas: žalia, balta, geltona, kur žalios spalvos pratimai yra lengviausi, geltonos – sudėtingesni nei žalios spalvos.

Tinkamiausia aplinka vaikus supažindinti su orientavimosi pagrindais yra mokyklą supanti teritorija. Šią erdvę vaikai puikiai pažįsta, ji yra saugi, todėl joje paklydęs kontrolinio punkto beieškantis vaikas nejaus tokio streso kaip, pavyzdžiui, nepažįstamame miške, kuris suformuotų neigiamą patirtį, atbaidančią vaikus nuo orientavimosi.

Šiame puslapyje naudojama pažangos lygių metodika, sukurta remiantis Švedijos mokyklose taikomomis fizinio lavinimo pamokų programomis.

Vaikai yra mokomi šių esminių elementų: suorientuoti žemėlapį ir sekti savo buvimo vietą pirštu. Be šių esminių veiksmų, vyresnio amžiaus vaikams yra diegiama, kaip suvokti vietovėje esančias reljefo formas orientuojantis.