Kovo 23 d. įvyko LOSF narių visuotinis susirinkimas

2024 m. kovo 23 d. Vilniuje įvyko LOSF narių visuotinis susirinkimas, kuriame dalyvavo 27 LOSF narių atstovai (iš 40).

Susirinkimo pradžioje LOSF prezidentas Jurgis Rubaževičius pasveikino visus susirinkusiuosius bei padėkojo už aktyvumą.

Kartu su LOSF narių visuotiniu susirinkimu įvyko ir 2023 m. LOSF geriausiųjų apdovanojimai (daugiau informacijos: https://orienteering.lt/2024/03/26/apdovanoti-2023-uju-metu-geriausieji/

LOSF narių visuotinio susirinkimo metu buvo pristatyta bei patvirtinta 2023 m. LOSF veiklos ataskaita, 2023 m. LOSF finansinė atskaitomybė, 2023 m. LOSF revizijų ir etikos komisijos pranešimas, 2024 m. LOSF veiklos planas ir biudžetas, 2025 m. LOSF nario mokestis ir mokėjimo tvarka.

2024.03.23 Metinio visuotinio narių susirinkimo protokolas

Dokumentai:

2024.03.23 Metinio visuotinio narių susirinkimo pristatymo skaidrės

2023 m. LOSF veiklos ataskaita

2023 m. LOSF veiklos rezultatų ataskaita, 2023 m. LOSF finansinės būklės ataskaita, 2023 m. LOSF FA aiškinamasis raštas

2023 m. LOSF audito išvada

2023 m. LOSF revizijų ir etikos komisijos pranešimas

2023 m. LOSF biudžeto vykdymas

2024 m. LOSF veiklos planas ir biudžetas

2024 – 2034 m. LOSF strategija N34

2024-2026 LOSF strategijos N34 veiksmų planas