LOSF Techninio komiteto posėdžio informacija

✅ Rugsėjo 28 d. vyko LOSF techninio komiteto posėdis, kuriame buvo aptarta:

📌 LOSF organizuojamų varžybų grupavimas ir 2025 m. preliminarus LOSF organizuojamų varžybų kalendorius.

📌 LOSF organizuojamų varžybų konkurso sąlygos, minimalūs reikalavimai, paraiškos pateikimo forma ir vertinimas.

📌 Poreikis rengti žemėlapių sudarytojų mokymus.

📌Poreikis rengti varžybų rengėjų, LOSF patarėjų ir kito aptarnaujančio personalo mokymus.

📌 Aptarta situacija su LOSF trasų planavimo gairių parengimu.

📌 Numatyta grįžti prie Lietuvos orientavimosi sporto slidėmis taisyklių parengimo.

📌 Aptartos galimos Europos OS bėgte čempionato vietovės.

➡️ Kitas LOSF techninio komiteto posėdis numatytas spalio pabaigoje.

2023 m. rugsėjo 28 d. Techninio komiteto posėdžio protokolas