LOSF prezidiumo posėdžio informacija

2023 m. liepos 26 d. vyko LOSF prezidiumo posėdis.

Prieš jį buvo sudaryta darbotvarkė bei svarstyti šie klausimai:

  1. LOSF organizuojamų varžybų rengėjai, konkurso organizavimas
  2. LOSF programa “Orientavimosi sportas tavo mokykloje”
  3. LOSF II ketvirčio ir finansinės ataskaitos
  4. LOSF komitetai
  5. Ataskaita iš Nord grupės susitikimo
  6. TAMS vykdymas Lietuvoje

2023.07.26 Prezidiumo posėdžio protokolas