Užuojauta mirus Juozui Keinai

Sunkią netekties valandą – mirus Juozui Keinai – Lietuvos orientavimosi sporto federacijos ir orientacininkų bendruomenės vardu reiškiame užuojautą velionio artimiesiems.

A.a. Juozas Keina – ilgametis orientavimosi sporto klubo „Devyni“ narys, daugkartinis Lietuvos čempionas.

Atsisveikinimas su velioniu vyks nuo rugsėjo 6 d. (antradienio) 17 val., J. Matulaičio a. 3, Vilniuje. Laidotuvės – rugsėjo 7 d. 13 val. Sudervės katalikų kapinėse.