Šaukiamas neeilinis LOSF narių visuotinis susirinkimas

LOSF prezidento sprendimu šaukiamas neeilinis LOSF narių visuotinis susirinkimas.


LOSF narių neeilinis visuotinis susirinkimas įvyks rugsėjo 4 d., prieš Klubų taurės apdovanojimus, Kaukinės miške.

Konferencijos darbotvarkė:

1. LOSF įstatų keitimas

2. LTOK lėšų panaudojimas

3. Kiti klausimai

Priede rasite galiojančią LOSF įstatų redakcija, taip pat projektą. Keitimai pažymėti raudonai.Pagrindinis keitimas, tai LOSF valdymo organų kadencijų skaičius (siūloma 4 metai, po 2 kadencijas).


Jeigu turite kitų pasiūlymų LOSF įstatų ketimui, kitiems klausimams,  maloniai jų lauksime iki 2022 m. rugpjūčio 24 d.


2022 m. rugpjūčio 30 d. bus pre-konferencija, kurioje trumpai pristatysime konferencijos darbotvarkę.


Prisegame visus reikalingus dokumentus: 

1. Nauja LOSF įstatų redakcija

2. Galiojanti LOSF įstatų redakcija

3. Galiojantį LR Sporto įstatymą; 

4. Įgaliojimo, atstovauti konferencijoje (jei neturite teisės balsuoti) pavyzdį.


Dokumentai: https://drive.google.com/drive/folders/1g04u3lSpWE42JxAxDbQDIsX5Z6fkA9hR?usp=sharing