LOSF narių visuotinio susirinkimo informacija

2022 m. kovo 26 d. Rumšiškėse, Lietuvos liaudies buities muziejuje vyko LOSF narių visuotinis susirinkimas.

Susirinkime dalyvavo 28 LOSF nariai iš 37.

LOSF narių visuotiniame susirinkime buvo patvirtinta:

  • 2021 m. LOSF veiklos ataskaita
  • 2021 m. LOSF revizijų ir etikos komisijos ataskaita
  • 2021 m. LOSF biudžeto vykdymo ataskaita
  • 2021 m. LOSF finansinės atskaitomybės dokumentai
  • 2022 m. LOSF veiklos planas ir biudžetas
  • 2023 m. LOSF nario mokestis ir licencijos mokestis
  • 2022 m. Lietuvos OS bėgte čempionato sprinto, eliminavimo sprinto ir sprinto estafečių nauja data

LOSF narių visuotiniame narių susirinkime buvo aptarta:

  • LOSF organizuojamų varžybų dalyvių numerių klausimas
  • LOSF organizuojamų varžybų rengėjų konkursas
  • 2022 m. Europos OSKD čempionato organizavimas

LOSF narių visuotinio susirinkimo protokolas