Šaukiamas ataskaitinis metinis LOSF narių visuotinis susirinkimas

2022 m. kovo 26 d. šaukiamas ataskaitinis metinis LOSF narių visuotinis susirinkimas (Konferencija), kuris vyks Lietuvos liaudies buities muziejuje, Rumšiškėse.

Dalyvių registracija: 15:00-15:30

Pradžia: 15:30

Preliminari darbotvarkė:
LOSF prezidento Donato Kazlausko įžanginis žodis.
Procedūriniai klausimai: mandatinės ir balsų skaičiavimo komisijos tvirtinimas, mandatinės komisijos pranešimas, darbotvarkės tvirtinimas.

1. 2021 m. LOSF veiklos ataskaita ir jos tvirtinimas (Donatas Kazlauskas) (10 min)

2. Revizijų ir etikos komisijos pranešimas (Donatas Mickus) (5-7 min)

3. 2021 m. LOSF biudžeto vykdymas (Vilius Aleliūnas) (10 min)

4. 2021 m. LOSF finansinės atskaitomybės tvirtinimas (Vilius Aleliūnas) (5-10 min)

5. 2023 m. LOSF nario mokestis (Vilius Aleliūnas) (5-10 min)

6. 2022 m. LOSF veiklos planas ir biudžetas (Vilius Aleliūnas) (15-20 min)

7. Kiti klausimai

8. Pasisakymai, diskusijos

LOSF narių visuotiniame susirinkime dalyvauja LOSF narių atstovai. Jeigu dalyvauja ne klubo pirmininkas ar prezidentas, reikalingas įgaliojimas.

Jeigu turite klausimų, ar pasiūlymų, kurie turėtų būti įtraukti į darbotvarkę, rašykite info@orienteering.lt.

Papildoma informacija susijusi su darbotvarkės klausimais bus atsiųsta bei patalpinta LOSF internetinėje svetainėje likus dviems savaitėms iki konferencijos.

Likus savaitei iki LOSF visuotinio narių susirinkimo bus organizuojamas nuotolinis susitikimas su LOSF nariais, kuriame bus pristatyti visi LOSF narių visuotinio susirinkimo klausimai bei dokumentai.