Svarbu! 2021 m. balandžio 10 d. šaukiamas visuotinis LOSF narių susirinkimas

2021 m. balandžio 10 d. šaukiamas ataskaitinis LOSF narių visuotinis susirinkimas (Konferencija)
Susirinkimas vyksta ZOOM internetinėj platformoj
Pradžia 12:00
Prisijungimo nuoroda visiems norintiems dalyvauti svečio teisėmis: ZOOM nuoroda
Klubų vadovai ir atstovai, turintys balsavimo teisę savo el.paštu gaus kitą nuorodą.
Preliminari darbotvarkė:
1. 2020 m. LOSF veiklos ataskaita
2. Revizijų ir etikos komisijos pranešimas
3. 2020 m. LOSF biudžeto vykdymas
4. 2020 m. LOSF finansinės atskaitomybės tvirtinimas
5. 2022 m. LOSF nario mokestis
6. 2021 m. LOSF veiklos planas ir biudžetas
7. Kiti klausimai
7.1. LOSF varžybų dalyvio mokestis / lėšų panaudojimas
7.2 LOSF klubų taurės sistema

LOSF narių visuotiniame susirinkime dalyvauja LOSF narių atstovai. Jeigu dalyvauja ne klubo pirmininkas ar prezidentas, reikalingas įgaliojimas. 

Jeigu turite klausimų, ar pasiūlymų, kurie turėtų būti įtraukti į darbotvarkę, rašykite info@orienteering.lt

Papildoma informacija susijusi su darbotvarkės klausimais bus atsiųsta bei patalpinta LOSF internetinėje svetainėje likus dviems savaitėms iki konferencijos.