LOSF prezidiumo informacija

2020 m. birželio 22 d. buvo susirinkęs naujasis LOSF prezidiumas pirmajam posėdžiui.
Posėdžio metu visų pirma pasveikinta Geriausia 2019 metų Lietuvos orientacininkė Gabrielė Andrašiūnienė, kuriai LOSF prezidentas Donatas Kazlauskas įteikė apdovanojimą.
Posėdžio metu svarstyti šie klausimai:
  • LOSF komitetai, jų sudėtys, funkcijos
  • LOSF prezidiumo narių darbo barai
  • LOSF kalendoriuje esančių varžybų dalyvio mokestis, kuris įsigalios nuo 2021 m.
  • Sportinių žemėlapių sudarymo ir leidybos principai
  • 2022 m. LOSF organizuojamų varžybų konkursas
  • 2020 m. I ir II ketvirčių apžvalga
  • LOSF atstovas spaudai
  • LOSF projektų vadovas
Kviečiame susipažinti su LOSF prezidiumo posėdžio protokolu:
Artimiausiu metu bus atsiųsta informacija dėl galimo komitetų reorganizavimo.