SVARBU! 2020 m. birželio 6 d. šaukiamas LOSF narių visuotinis susirinkimas

Dėmesio! 2020 m. birželio 6 d., 10 val. Vilniuje šaukiamas LOSF narių visuotinis susirinkimas!

Susirinkimo vieta: Best Western viešbutis, Konstitucijos pr. 14, Vilnius

Susirinkimo data ir laikas: 2020 m. birželio 6 d. 10 val.

LOSF visuotinio narių susirinkimo darbotvarkė:

1. LOSF Prezidento Donato Kazlausko įžanginis žodis
2. 2019 m. orientavimosi sporto rinkimų nugalėtojų paskelbimas ir apdovanojimas
3. Sportininkų 2019 ir 2020 m. iškovojusių medalius Pasaulio bei Europos čempionatuose pagerbimas ir apdovanojimas
4. Procedūriniai klausimai:  mandatinės ir balsų skaičiavimo komisijos tvirtinimas, mandatinės komisijos pranešimas, darbotvarkės tvirtinimas
5. LOSF prezidento ataskaita ir jos tvirtinimas už 2019 metus (pranešėjas Donatas Kazlauskas)
6. Revizijų ir etikos komisijos pranešimas (pranešėjas Jurgis Rubaževičius)
7. 2019 m. LOSF biudžeto vykdymas (pranešėjas Vilius Aleliūnas)
8. 2019 m. LOSF finansinės atskaitomybės (veiklos ataskaita, balansas, aiškinamasis raštas) tvirtinimas (pranešėjas Vilius Aleliūnas)
9. 2020 m. ir 2021 m. LOSF nario mokestis ir mokėjimo tvarka (pranešėjas Vilius Aleliūnas)
10. LOSF prezidento, generalinio sekretoriaus, prezidiumo narių bei revizijų ir etikos komisijos narių rinkimai
11. 2020 m. LOSF veiklos planas ir biudžetas (pranešėjas Vilius Aleliūnas)
12. Kiti klausimai
12.1. LOSF kalendoriuje esančių varžybų dalyvio mokestis (pranešėjas Rimantas Serva)
2 priedas – 2019 m. LOSF balansas
SVARBU! LOSF narių visuotinis susirinkimas bus rinkiminis. Kviečiame LOSF narius (OS klubus, sporto mokyklas) teikti kandidatus LOSF prezidento, Generalinio sekretoriaus, viceprezidentų pareigoms užimti.
Šiuo metu pateiktos kandidatūros:
OK Saulė – Donatas Kazlauskas, prezidento pareigoms užimti.
OK Oriens – Rimantas Serva
OK O!Klaipėda – Justinas Liubinskas

LOSF narių visuotiniame susirinkime dalyvauja LOSF narių atstovai. Jeigu dalyvauja ne klubo pirmininkas ar prezidentas, reikalingas įgaliojimas. 

Jeigu turite klausimų, ar pasiūlymų, kurie turėtų būti įtraukti į darbotvarkę, rašykite info@orienteering.lt