Šaukiamas ataskaitinis metinis LOSF narių visuotinis susirinkimas

2019 m. kovo 16 d. šaukiamas ataskaitinis metinis LOSF narių visuotinis susirinkimas (Konferencija), kuris vyks Olimpiečių g. 15, Vilniuje.

Dalyvių registracija: 10:00-10:30

Pradžia: 10:30

Preliminari darbotvarkė:
1. LOSF prezidento Donato Kazlausko įžanginis žodis.
2. Procedūriniai klausimai: mandatinės ir balsų skaičiavimo komisijos tvirtinimas, mandatinės komisijos pranešimas, darbotvarkės tvirtinimas.
3. LOSF prezidento ataskaita už 2018 metus.
4. Revizijų ir etikos komisijos pranešimas.
5. Dėl 2018 metų biudžeto vykdymo.
6. Dėl 2019 metų veiklos plano ir biudžeto.
7. Pasisakymai, diskusijos.
8. Kiti klausimai.

LOSF narių visuotiniame susirinkime dalyvauja LOSF narių atstovai. Jeigu dalyvauja ne klubo pirmininkas ar prezidentas, reikalingas įgaliojimas.

Jeigu turite klausimų, ar pasiūlymų, kurie turėtų būti įtraukti į darbotvarkę, rašykite info@orienteering.lt.

Papildoma informacija susijusi su darbotvarkės klausimais bus atsiųsta bei patalpinta LOSF internetinėje svetainėje likus dviems savaitėms iki konferencijos.