LOSF Prezidiumo posėdis dėl paraiškų

LIETUVOS ORIENTAVIMOSI SPORTO FEDERACIJOS POSĖDIS

Vilnius, 2018-10-15

Pirmininkas: Vilius Aleliūnas
Sekretorius: Vilius Aleliūnas

Posėdis vykdomas elektroninėmis ryšio priemonėmis:

Donatas Kazlauskas – prezidentas
Rimantas Serva – generalinis sekretorius
Lina Balčiūnaitė – viceprezidentė
Justinas Liubinskas – viceprezidentas
Darius Sadeckas – viceprezidentas
Vilius Aleliūnas – vykdantysis direktorius (be balso teisės)

Svarstomi klausimai:

1. Projektas „Išmok orientuotis“

LOSF internetinėje svetainėje buvo skelbtas konkursas, ieškant partenrių vykdyti projektą „Išmok orientuotis“. Projekto esmė pritraukti žmones į orientavimosi sportą, supažindinti su pagrindais. Buvo gautos dvi paraiškos. Paraiškas pateikės Pranas Germanavičius (bendradarbiaujant su OK Ąžuolas) bei Edgaras Voveris

Balsavimo rezultatai: Už Prano Germanavičiaus paraišką – 4, 1 nebalsavo.

2. 2020 metų LOSF organizuojamų varžybų konkursas

a) Praėjusiame prezidiumo posėdyje buvo nutarta prašyti patikslinti vidutinės trasos vietoves OSK Sako ir OK Klajūno klubus. Abu klubai pasiliko prie savo siūlomų vietovių. LOSF bendradarbiaudamas su žemėlapių komitetu diskutavo apie susidariusią situaciją ir iškėlė dvi alternatyvas:  A) Žemėlapių komitetą įpareigoti iki lapkričio 30 dienos pasiūlyti tinkamą
vietovę. B) Skelbti naują konkursą

Balsavimo rezultatai: Už A variantą – 3; Už B variantą – 1, nebalsavo – 1.

Nutarta – įpareigoti žemėlapių komitetą iki lapkričio 30 dienos pasiūlyti vietovę vidutinei trasai.

b) Baltijos šalių čempionatui nebuvo gauta paraiškų, tačiau nebuvo paskelbę ir naujo konkurso. Per tą laiką gavome OK Ąžuolas paraišką bei Juliaus Ptašeko pasiūlymą Ignalinos apylinkėse padaryti gerą žemėlapį ir ten rengti Baltijos čempionatą. Buvo suformuota trys balsavimo alternatyvos: A) J.P. iniciatyva turint žemėlapį skelbti konkursą organizatoriui, B) J.P. iniciatyvą turint žemėlapį varžybas organizuoti federacijai C) OK Ąžuolas paraiška

Balsavimo rezultatai: Nesant pakankamam balsų skaičiui ir išsiskyrus nuomonėms sprendimas nepriimtas. Sprendimas bus priimtas kitame prezidiumo posėdyje.

c) Lietuvos taurės varžyboms nebuvo gauta paraiškų ir nebuvo skelbtas naujas konkursas. Per tą laiką buvo gauta OK Ąžuolas paraiška. Suformuota balsavimui: A) skelbti naują konkursą, B) tvirtinti OK Ąžuolas paraišką. Balsavimo rezultatai: Už A – 3, nebalsavo – 2. Nutarta skelbti naują konkursą. d) Klubų taurės varžyboms buvo gauta Sportas miške paraiška, tačiau prezidiumo sprendimu jų buvo paprašyta pasiūlyti kitą vietovę bei pagrįsti žmogiškuosius resursus, kuriais bus organizuojamos varžybos. Sportas miške oficialiai kitos vietovės nepasiūlė bei žmogiškųjų resursų nepagrindė.

Suformuota balsavimui:
A) Laukiame kol „Sprotas miške“ atsakys į mūsų iškeltus uždavinius
B) Skelbti naują konkursą

Balsavimo rezultatai: Už A – 3, Už B – 1, nebalsavo – 1. Nutarta, laukti „Sportas miške“ atsakymo. Po nutarimo susisiekus su „Sportas miške“ šie patikino, jog suorganizuoti Klubų taurės varžybų negalės.

Nuspręsta: skelbti naują konkursą.

Balsavimas vyko elektroninėmis ryšio priemonėmis
Posėdžio pradžia: 2018 m. spalio 11 d. 09:10 val.
Posėdžio pabaiga: 2018 m. spalio 15 d. 13:48 val.

Posėdžio sekretorius
Vilius Aleliūnas

Protokolas