Rugsėjo 11 d. vyko LOSF Prezidiumo posėdis

LIETUVOS ORIENTAVIMOSI SPORTO FEDERACIJOS POSĖDIS
Vilnius, 2018-09-11

Pirmininkas: Rimantas Serva
Sekretorius: Vilius Aleliūnas
Dalyvaujantys posėdyje ir balsavime sąrašas:
Rimantas Serva – generalinis sekretorius
Lina Balčiūnaitė – viceprezidentė
Darius Sadeckas – viceprezidentas
Justinas Liubinsas – viceprezidentas (nuotoliniu būdu, konferencinis pokalbis)
Vilius Aleliūnas – vykdantysis direktorius (be balso teisės)

Svarstomi klausimai:

1. VšĮ „Sportas Miške” prašymas priimti į LOSF narius

VšĮ „Sportas Miške” pateikė prašymą būti priimta į LOSF narius. Prezidiumo nariai iš esmės pritarė priėmimui. Tačiau išreiškė susirūpinimą, jog VšĮ yra sukurtas tik varžybų organizavimui, bet realiai visų LOSF nariui būdingų funkcijų neatlieka.
Balsavimas: UŽ – 4, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0
Nutarta:
Priimti VšĮ „Sportas miške” į LOSF narius

2. 2020 LOSF organizuojamų varžybų konkurso nugalėtojų paskelbimas

Organizuoti Lietuvos OS čempionatą sprinto ir sprinto estafečių varžybose buvo gauta viena paraiška. OK „Telšiai“ nori organizuoti čempionatą Telšiuose ir Alsėdžiuose.
Balsavimas: UŽ – 4, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0
Nutarta: 2020 metais Lietuvos OS čempionatą sprinto ir sprinto estafečių trasose organizuos OK „Telšiai“

Organizuoti Lietuvos OS čempionatą estafečių ir ilgos trasos varžybose buvo gauta viena paraiška. OK Medeina nori organizuoti čempionatą Varėnos rajone esančiame kaimo Voverys žemėlapyje netoli Druskinkų. Žemėlapio autorius Audrius Smilgius, Varžybų vyr. teisėjas Artūras Vaitiekus. Prezidiumo nariai išreiškė susirūpinimą, jog Lietuvos taurės varžyboms buvo atsisakyta šio žemėlapio dėl prasto varžybų cento (vietos trūkumas), tačiau organizatoriai patikino, jog Lietuvos čempionate esant mažesniam dalyvių skaičiui, nei Lietuvos taurės varžybose, varžybų centras bus geras.
Balsavimas: UŽ – 4, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0
Nutarta: 2020 metais Lietuvos OS čempionatą estafečių ir ilgoje trasose organizuos OK „Medeina“

Organizuoti Lietuvos klubų taurę buvo gauta viena paraiška. VšĮ „Sportas miške” nori organizuoti šias varžybas Žaliamiškio miške. Prezidiumo nariai diskutavo ar gerai didelis varžybų kiekis Druskininkų regione tenkintų kriterijus, o taip pat ir būtų tas pats žemėlapio autorius tas pats, kaip ir kitiems čempionatams. Lietuvos klubų taurė trečius metus iš eilės vyktų panašaus tipo vietovėje su to pačio žemėlapio autoriaus parengtais žemėlapiais. Prezidiumo narių nuomone, vietovė yra per sudėtinga, be to šioje vietovėje mažiau nei prieš dvejus metus vyko OS varžybos.
Nutarta: Kreiptis į VšĮ „Sportas miške”, kad jie pasiūlytų kitą vietovę bei pagrįstų kokiais žmogiškaisiais resursais bus vykdomos varžybos. Pasiūlymų laukiama iki rugsėjo 30 dienos.

Organizuoti Lietuvos OS čempionatą vidutinėje trasoje buvo gautos dvi paraiškos. OK „Klajūnas“ bei OK „Sakas“ pateikė paraiškas organizuoti Lietuvos čempiontą vidutinėje trasoje, tačiau, Prezidiumo narių nuomone, abi vietovės neatitinka vidutinės trasos reikalavimų. OK „Sako“ siūlomoje vietovėje mažiau nei prieš dvejus metus vyko OS varžybos.
Nutarta: Kreiptis į OK „Klajūnas“ bei OK „Sakas“, kad klubai pasiūlytų alternatyvias vietoves, kurios būtų labiau tinkamos Lietuvos čempionatui vidutinėje trasoje iki rugsėjo 30 dienos.

Organizuoti Lietuvos taurės bei Baltijos čempionato varžybas paraiškų gauta nebuvo.
Nutarta: Po rugsėjo 30 dienos pakartotinai svarstyti šį klausimą.

3. WRE varžybų organizavimas Lietuvoje

LOSF gauna prašymus iš organizatorių, kad finansuotų WRE mokestį bei varžybų patarėjų išlaidas. Diskutuota ar yra poreikis federacijai turėti WRE varžybas Lietuvoje, atsižvelgiama į klausimą ar tai yra privaloma IOF nariams. WRE varžybos padeda pritraukti stipresnių sportininkų iš kaimyninių šalių, tačiau stipriausiems Lietuvos sportininkams neneša pakankamai reitingo taškų, kad jie galėtų užimti aukštesnę vieta IOF tarptautiniame reitinge.
Nutarta: Nefinansuoti WRE varžybų vykdymo Lietuvoje išlaidų

4. Rimvydo Kutkos prašymas dėl Pavasario taurės 2019 varžybų patarėjo paskyrimo bei finansavimo

Diskusija glaudžiai susijusi su 3 klausimu.
Nutarta: Netenkinti Rimvydo Kutkos prašymo. LOSF nuoširdžiai dėkoja Rimvydui Kutkai už gerą darbą organizuojant WRE varžybas ir nori padėti tarpininkauti visais klausimais susijusiais su WRE varžybomis, tačiau finansiškai neprisidės.

5. LOSF 60-ies metų jubiliejaus organizavimo darbo grupės sudarymas

Gruodžio 8 dieną, LOSF iškilmingai minės 60-ies metų jubiliejų. Tam, kad renginys vyktų sklandžiai nutarta sudaryti darbo grupę.
Nutarta: Kviesti į darbo grupę Vilių Aleliūną, Liną Balčiūnaitę, Patriciją Babrauskaitę, Vitaliją Ptašekienę

6. LOSF startegijos 2019-2022 kūrimo darbo grupės sudarymas

Iki lapkričio 1 dienos LOSF turi pasitvirtinti ateinančių trejų metų strategiją.
Nutarta: Kviesti į darbo grupę Vilių Aleliūną, Jurgį Rubaževičių, Eugenijų Mikšį, Gabrielę Andrašiūnienę.

7. 2019 metų LOSF varžybų kalendoriaus tvirtinimas

Iki spalio 1 dienos LOSF nariai gali nemokamai įtraukti savo organizuojamas varžybas į varžybų kalendorių. Svarstyta, jog neturėtų vykti dvejos OS varžybos tą patį savaitgalį.
Nutarta: Patvirtinti esamą varžybų kalendorių

8. Duomenų apsauga LOSF

Pasikeitus įstatymams, LOSF turi susitvarkyti dokumentus, kurie reglamentuoja asmens duomenų apsaugą bei paskirti atsakingą žmogų. Svarstyti pasiūlymai, kurie buvo gauti iš Advokatų kontoros „Cobalt”. Išsiaiškinta, jog kitos federacijos taip pat nėra susitvarkiusios šio klausimo.

Nutarta: Kreiptis į Lietuvos sporto federacijų sąjungą bei KKSD su prašymu išaiškinti, kaip turėtų elgtis federacijos ir galbūt kartu parengti vieną šabloninį variantą visoms federacijoms. Jeigu LSFS šiuo klausimu negalės padėti, tuomet šiuos dokumentus padės susitvarkyti Justinas Liubinskas bei Darius Sadeckas.

9. Klubų taurės formato pakeitimas

Orientavimosi sporto visuomenėje pasigirdo kalbų, jog reikėtų pakeisti Lietuvos klubų taurės formatą įvedant kitokius amžiaus apribojimus.
Nutarta: Sulaukti LOSF strategijos artimiausiems trims metams ir tuomet svarstyti, kuria kryptimi turėtų keistis Lietuvos klubų taurės formatas.

10. Neeilinio visuotinio susirinkimo sušaukimas

Iki lapkričio 1 dienos turi būti pakeisti LOSF įstatai, juose nurodant valdymo organų kadencijų skaičių.
Nutara: Sušaukti neeilinį visuotinį LOSF narių susirinkimą.
Konferencijos data: 2018-10-13
Konferencijos vieta: Sodyba „Ignė“, Vienkiemių g. 5, Jaskonių k., LT-66443 Druskininkų sav.
Konferencijos laikas: 18.00 val.

Darbotvarkė:
17.45-18:00 val. – Registracija
1. 18.00 val. LOSF prezidento įžanginis žodis
2. 18.05-18.10 val. Procedūriniai klausimai
Mandatinės ir balsų skaičiavimo komisijos rinkimai
Mandatinės ir balsų skaičiavimo komisijos pranešimas
3. Darbotvarkės tvirtinimas
4. LOSF įstatų tvirtinimas
5. Kiti klausimai

11. Kiti klausimai

Projektas „Išmok orientuotis”. Projektas bus vykdomas Vilniuje, kur bus kviečiami suaugę žmonės išmokti orientuotis. Bus vykdomos bendros orientavimosi sporto treniruotės vieną kartą per savaitę.
Nutarta: Skelbti konkursą bendrų OS treniruočių organizavimui Vilniuje

Projektas „Supažindink mokinius su orientavimosi sportu”. Projekto esmė yra bendrojo lavinimo mokyklose kūno kultūros pamokų metu supažindinti mokinius su orientavimosi sportu. Projekto koordinatorius turės nupiešti tos mokyklos aplinkos OS žemėlapį. LOSF pasirūpins dalomąja ir mokomąja medžiaga.
Nutarta: Skelbti konkursą dalyvauti projekte

Pranas Germanavičius išreiškė norą atnaujinti aplink Vilnių esančius žemėlapius, kurie būtų naudojami masinėms varžyboms. Federacija laikosi nuostatos, kad kol kas nesikiša į žemėlapių gamybą, t.y tai yra masinių varžybų organizatorių reikalas.
Nutarta: Neprisidėti finansiškai prie masinių žemėlapių atnaujinimo

Prezidiumo posėdis vyko Vilnius
Posėdžio pradžia: 2018 m. rugsėjo 11 dieną, 18:05
Posėdžio pabaiga: 2018 m. rugsėjo 11 dieną, 20:52

2018-09-11 Prezidiumo posėdžio protokolas