LOSF Prezidiumas spalio 13 d. šaukia neeilinę LOSF konferenciją

Prezidiumo nutarimu šaukiama neeilinė LOSF konferencija

Konferencijos data: 2018-10-13
Konferencijos vieta: Sodyba „Ignė, Vienkiemių g. 5, Jaskonių k., LT-66443 Druskininkų sav.
Konferencijos laikas: 18.00 val.

Darbotvarkė:
17:45 – 18:00 – Registracija
1. 18:00 LOSF prezidento įžanginis žodis
2. 18:05-18:10 Procedūriniai klausimai
Mandatinės ir balsų skaičiavimo komisijos rinkimai
Mandatinės ir balsų skaičiavimo komisijos pranešimas
3. Darbotvarkės tvirtinimas
4. LOSF įstatų tvirtinimas
5. Kiti klausimai

Prašome visus LOSF narius aktyviai dalyvauti bei deleguoti savo atstovus.

LOSF įstatų projektas