LOSF Revizijų ir etikos komisijos sprendimas dėl kilnios sportinės kovos principų pažeidimų varžybose 2018-06-10 + OSKD komiteto sprendimas

Dėl kilnios sportinės kovos principų pažeidimų 2018 06 10 d. OSKD varžybose Kandavoje, Latvijoje

2018 m. birželio 18 d. LOSF Revizijų ir Etikos komisija gavo grupės sportininkų pasirašytą kreipimąsi dėl kilnios sportinės kovos principų pažeidimų 2018 06 10 OSKD varžybose Latvijoje, Kandavoje.

Rašte nuotraukomis ir liudininkų parodymais grindžiama prielaida, kad dalis sportininkų prieš startą žiūrėjo trasoje esančių dalyvių GPS signalų transliaciją rodomą kartu su varžybų žemėlapiu ekrane varžybų centre bei diskutavo su jau trasą baigusiais dalyviais apie geriausius pasirinkimų variantus.

Kadangi šios varžybos yra įtrauktos į atrankos į Lietuvos rinktinę varžybas tiek 2018 m. OSKD Europos čempionatą, tiek į 2018 m. OSKD Pasaulio čempionatą (žr.“Lietuvos orientavimosi sporto kalnų dviračiais rinktinės 2018 m. sezono startai ir atrankos tvarka”), bei nurodytas elgesys akivaizdžiai pažeidžia LOSF etikos kodekso 4.2 punktą (kilnus sportinis elgesys), komisija susidedanti iš Kęstučio Jokubauskio, Donato Mickaus ir Jurgio Rubaževičiaus (pirmininkas) nusprendė atlikti rašte nurodytų aplinkybių tyrimą.

Komisija atlikdama tyrimą užklausė varžybų organizatorių, rašte minimų asmenų bei kitų varžybų dalyvių apie minėtas aplinkybes. Atsakymus gavo raštu bei žodžiu. Apibendrinus gautą informaciją, komisija nustate tokias faktines aplinkybes:

1. GPS transliacija ant realaus žemėlapio buvo įjungta 11:30, jokių kliūčių (starto karantinas, uždara finišo zona ar pan.) dar nestartavusiems sportininkams žiūrėti transliaciją nebuvo.
2. Dalis sportininkų stebėjo trasoje esančių dalyvių GPS žymes baltame fone, tai patvirtina tiek varžybų nuotraukos, tiek visų kitų sportininkų parodymai.
3. Įjungus realų žemėlapį dalis sportininkų, mažiausiai tris minutes tikrai buvo greta ekranų ir galėjo matyti tiek dalį trasos, tiek joje esančių sportininkų pasirinktus trasos įveikimo variantus. Tai įrodo varžybų nuotraukos bei kitų sportininkų parodymai.
4. Šiose varžybose žemėlapiai iš finišavusių nebuvo surenkami, todėl teoriškai kiekvienas elito trasos sportininkas galėjo susipažinti su grįžusio iš trasos dalyvio žemėlapiu. Pvz. artimiausių pagal trasų sudėtingumą 40 metų amžiaus grupių pirmų dalyvių startas buvo 10:00, trasoje lyderiai sugaišio apie 55 minutes, o Elito grupių startas prasidėjo 11:15. Tai, kad galėjo pažiūrėti finišavusio dalyvio žemėlapį, patvirtino net keletas sportininkų.
5. Kadangi nebuvo starto karantino, starto laukiantys dalyviai ramiai galėjo stebėti GPS transliacijas mobiliuose telefonuose nuošaliau, nebūtinai akivaizdžiai prie ekranų varžybų
centre.

Remiantis aukščiau išdėstytu, komisija konstatuoja:

1. Organizatoriai sudarė sąlygas vėliau startuojantiems sportininkams netrukdomai gauti papildomos informacijos apie trasą, ir ši informacija galėjo būti reikšminga trasos įveikimo laikui. Tokiu būdu buvo sudarytos palankios sąlygos nesilaikyti kilnaus sportinio elgesio principų.
2. Sportininkai, žiūrėję GPS transliaciją, nepažeidė formalių varžybų taisyklių, bet ir neatsisakė galimybės gauti papildomos informacijos apie trasą. Kilnaus sportinio elgesio pavyzdys šiuo atveju būtų nežiūrėjimas net balto GPS ekrano bei iš viso nebuvimas finišo arenoje, kur bendrauja finišavę dalyviai.
3. Varžybų formatas – persekiojimo varžybos – lemia, kad dalis sportininkų startavo kelias
sekundes nuo prieš tai startavusių, o prieš kitus buvo 5 ar daugiau minučių tarpas. Tai nėra
lygios kovos sąlygos, jei kalbama apie atrankos rungtynes.

Komisijos tyrimo IŠVADOS:

Varžybų formatas bei organizatorių požiūris į kilnaus sportinio elgesio principų laikymąsi 2018 06 10 dienos varžybose nesudarė lygių varžymosi sąlygų visiems sportininkams, todėl šių varžybų įtraukimas į atrankos varžybų sąrašą neatitinka esminio atrankos varžybų tikslo – objektyviai įvertinti kandidatų pajėgumą.

Dalis sportininkų iki savo starto stebėjo GPS transliaciją realiame žemėlapyje ir tokiu elgesiu pažeidė kilnaus sportinio elgesio principus (sąžininga sportinė kova).

Komisijos SPRENDIMAI:

1. Vadovaujantis LOSF Etikos kodekso 4 skirsniu Komisija konstatuoja, kad 2018 06 10 dienos OSKD varžybose buvo pažeisti kilnaus sportinio elgesio (Fair Play) principai. Nesumenkinant atskirų sportininkų asmeninės atsakomybės dėl neetiškio elgesio, Komisijos nuomone, ženkli kaltė tenka varžybų organizatoriams, kurie atmestinai pažiūrėjo į kilnaus sportinio elgesio principų užtikrinimą varžybų metu.
2. Komisija rekomenduoja LOSF OSKD Komitetui išbraukti 2018 06 10 dienos varžybas iš atrankos į Lietuvos OSKD rinktinę varžybų sąrašo ir jose pasiektų rezultatų netraukti į atrankos skaičiavimus.
3. Rekomenduojame visiems LOSF komitetams Įtvirtinti bendrą principą, kad Persekiojimo varžybos negali būti pasirenkamos kaip atrankos varžybos.
4. Rekomenduojame OS varžybų taisyklėse Įtvirtinti nuostatą, kad jei dėl organizatorių kaltės sudaromos sąlygos nestartavusiems dalyviams matyti GPS transliaciją arba žemėlapius, varžybų rezultatai turi būti anuliuoti, nes tai yra esminis kilnaus sportinio elgesio orientavimosi sporte pažeidimas.

Kęstutis Jokubauskis
Donatas Mickus
Jurgis Rubaževičius

LOSF Revizijų ir etikos komisijos sprendimas

Kadangi LOSF Revizijos ir etikos komisijos sprendimas nėra galutinis, juo remiantis, atrankos tvarką gali keisti OSKD komitetas. 

OSKD komitetas, atsisžvelgdamas į Revizijų ir etikos komisijos rekomendacijas, nusprendė anuliuoti 2018-06-10 dienos atrankinių rezultatus visoms grupėms.

Atrankos tvarka į pasaulio OSKD čempionatą keičiasi ir bus skaičiuojami 3 rezultatai iš 4.