Balandžio 5 d. įvyko LOSF Prezidiumo posėdis

LIETUVOS ORIENTAVIMOSI SPORTO FEDERACIJOS POSĖDIS

Vilnius, 2018-04-05

Pirmininkas: Donatas Kazlauskas
Sekretorius: Vilius Aleliūnas
Posėdis vykdomas elektroninėmis ryšio priemonėmis
Dalyvaujantys posėdyje ir balsavime sąrašas:
Donatas Kazlauskas – prezidentas
Rimantas Serva – generalinis sekretorius
Lina Balčiūnaitė – viceprezidentė
Justinas Liubinskas – viceprezidentas
Vilius Aleliūnas – vykdantysis direktorius (be balso teisės)

Svarstomi klausimai:
1. LOSF organizuojamų varžybų (Lietuvos vilčių žaidynės 2018) rengėjo konkurso nugalėtojo paskelbimas

2018 metų birželio 9-10 dienomis Lietuvos orientavimosi sporto federacija organizuoja Lietuvos vilčių žaidynes. Šioms varžyboms rengti buvo paskelbtas konkursas. Gautos trys paraiškos:

1. OK Javonis – Marijampolė
2. SM Gaja ir TSK Raidas – Kaunas
3. ŠJTC – Šiauliai

Balsavimas:
Donatas Kazlauskas, Lina Balčiūnaitė, Justinas Liubinskas – OK Javonis

Rimantas Serva – SM Gaja

Nutarta: Lietuvos vilčių žaidynių rengėjas – OK Javonis

2. LOSF organizuojamų varžybų (Sportas visiems) rengėjo konkurso nugalėtojo paskelbimas

2018 metų gegužės 26 – 27 dienomis Palangoje LOSF organizuoja orientavimosi sporto varžybas festivalio „Sportas visiems” metu. Šioms varžyboms rengti buvo paskelbtas konkursas. Paraiškų nebuvo gauta.

Nutarta: Patikėti LOSF Vykdančiajam direktoriui Viliui Aleliūnui surasti šių varžybų rengėją.

Preliminarus rengėjas – O!Klaipėda.

Prezidiumo posėdis vyko elektroninėmis priemonėmis
Posėdžio sekretorius Vilius Aleliūnas

Prezidiumo posėdžio protokolas 2018-04-05