Vasario 24 d. įvyko LOSF visuotinis narių susirinkimas

KONFERENCIJOS PROTOKOLAS

Vilnius,

Olimpiečių g. 15

2018-02-24

Pradžia 10 val.  Dalyvauja  22  delegatai, atstovaujantys  22 klubus ir sporto organizacijas iš 35 LOSF narių. Kvorumas yra. Visi nariai buvo tinkamai informuoti Įstatų numatyta tvarka.

Pirmininkauja: Donatas Kazlauskas

Sekretoriauja: Vilius Aleliūnas

Prieš visuotinį LOSF narių susirinkimą (Konferenciją) buvo numatyta darbotvarkė:

 • LOSF prezidento Donato Kazlausko įžanginis žodis.
 • Procedūriniai klausimai: – 10 min. mandatinės ir balsų skaičiavimo komisijos tvirtinimas, mandatinės komisijos pranešimas, darbotvarkės tvirtinimas.
 • LOSF prezidento ataskaita už 2017 metus. – 20 min.

(Pranešėjas – LOSF prezidentas Donatas Kazlauskas)

 • Dėl LOSF narių nario mokesčio, licencijų – 10  min. http://license.orienteering.lt  (Pranešėjas LOSF vykdantysis direktorius – Vilius Aleliūnas)
 • Revizijų ir etikos komisijos pranešimas. – 15 min.

(Pranešėjas – LOSF revizijų ir etikos komisijos narys Kęstutis Jokubauskis)

 • Lietuvos orientavimosi sporto federacijos etikos kodekso tvirtinimas. – 10 min.
 • Dėl 2017 metų biudžeto vykdymo. – 15 min. (Pranešėjas – LOSF vykdantysis direktorius Vilius Aleliūnas)
 • Kavos pertrauka
 • 2017 m. LOSF finansinės atskaitomybės tvirtinimas: Veiklos ataskaita, balansas, aiškinamasis raštas (PRIEDAI)
 • Dėl 2018 m. LOSF veiklos plano ir biudžeto. – 20 min.PRIEDAI. (Pranešėjas – LOSF vykdantysis direktorius Vilius Aleliūnas)
 • Pasisakymai, diskusijos. – iki 3 min.
 • Kiti klausimai.
 1. Prieš prasidedant LOSF konferencijai generalinis sekretorius Rimantas Serva pasveikino visus, susirinkusius į ataskaitinę rinkiminę Konferenciją ir iniciavo sveikinimą LOSF Prezidento Donato Kazlausko 60 metų jubiliejui. Priėmęs sveikinimus, LOSF Prezidentas Donatas Kazlauskas padėkojo ir pasveikino visus, atvykusius į susirinkimą.
 2. Mandatinės komisijos pirmininkė Patricija Babrauskaitė patvirtino, jog Konferencijoje dalyvauja 22 LOSF nariai (atstovai) iš 35 turinčių balsavimo teisę. Į balsų skaičiavimo komisiją išrinktas Justinas Liubinskas ir Audrius Deltuva.
 3. LOSF Prezidentas Donatas Kazlauskas pristatė ataskaitą už praėjusius metus.
 4. LOSF vykdantysis direktorius Vilius Aleliūnas pristatė naują LOSF nario bei licencijos mokesčio mokėjimo tvarką. Siūloma 50 eur LOSF metinis nario mokestis,  5 eur LOSF licencijos mokestis (OS bėgte), gim. 2000 ir jaunesnis – 1 eur.

Balsavimo rezultatai: už – 22 balsai; prieš – nėra; susilaikė – nėra. Naujai licencijų mokesčių tvarkai buvo pritarta vienbalsiai.

 1. LOSF Revizijų ir etikos komisijos narys Kęstutis Jokubauskis perskaitė Revizijų ir etikos komisijos ataskaitą už praėjusius metus. Ataskaita

Balsavimas už komisijos ataskaitos tvirtinimą: už – 22 balsai; prieš – nėra; susilaikė – nėra. Revizijų ir etikos komisijos ataskaita patvirtinta.

 1. Pristatytas LOSF etikos kodeksas. Gabrielė Andrašiūnienė atkreipė dėmesį, kad vertėtų sukonkretinti sportininko garbingo elgesio ir etikos įsipareigojimus.

Balsavimas už etikos kodeksą su papildymu 4.2 punkte apie Kilnų sportininko elgesį; prieš – nėra; susilaikė – nėra; už – 22; LOSF etikos kodeksas buvo patvirtintas.

 1. LOSF vykdantysis direktorius Vilius Aleliūnas pristatė 2017 m. biudžeto vykdymą, buvo įvertintas numatytas planas ir pokytis. 2017 m. biudžetas

Balsavimo rezultatai: už – 22 balsai; prieš – nėra; susilaikė – nėra

 1. Kavos pertrauka 11.20-11.40 val.
 2. LOSF vykdantysis direktorius Vilius Aleliūnas pristatė 2017 m. LOSF finansines ataskaitas. Jos buvo pateiktos buvusio LOSF vykdančiojo direktoriaus Vidmanto Nakvoso buhalterės. Pristatyta veiklos ataskaita, balansas ir aiškinamasis raštas.

Balsavimas už ataskaitų tvirtinimą: už – 22 balsai; prieš – 0 nėra; susilaikė – 0 balsas. 2017 metų LOSF finansinė atskaitomybė bei biudžeto vykdymo ataskaita patvirtinta.

 1. 2018 m. LOSF veiklos planą ir biudžeto projektą pristatė vykdantysis direktorius Vilius Aleliūnas. Atkreipiamas dėmesys, kad galima suteikti galimybę įsigyti aprangą su lietuviška atributika ne rinktinės nariams, kad galėtų dalyvauti tarptautinėse varžybose. Planuojama vėl leisti žurnalą ir gauti pajamas už reklamą. Numatyta už vieną kontroliavimo dieną varžybose mokėti 50 eurų kontrolieriui. Diskutuojama dėl kontrolieriaus užmokesčio, nuspręsta bendrą sumą numatyti varžybų kontroliavimui didesnę. Pristatytas Latvijos orientavimosi sporto federacijos siūlymas populiarinti uždarų patalpų discipliną, numatyta steigti LOSF atskirą komitetą.

Balsavimo rezultatai: už pateiktą 2018 m. biudžeto projektą – 22 balsai už; prieš – 0 balsai; susilaikė – 0 balsai. 2018 m. LOSF veiklos planui bei biudžeto projekto projektui pritarta.

 1. Kiti klausimai

Veteranų grupių pavadinimai. Diskutuotos alternatyvos: senjorai, meistrai bei veteranai. Nuspręsta pavadinimo nekeisti ir toliau vykdyti varžybas veteranų grupėse.

Diskutuota apie galimybę turėti V/M 23, V/M 25 amžiaus grupes, tam, kad sportininkams pereinant į elito grupę nebūtų didelio skirtumo ir kurį laiką būtų konkurencingi. Nuspręsta paruošti projektą 2019 metams ir išbandyti grupės naudą.

Diskutuota apie galimybę V/M 21 grupėse Lietuvos čempionatuose turėti elito grupę (30 sportinininkų). Kiti startuoja V/M 21A. Kitais metais pirmos trys vietos V/M 21A patenka į elito grupę.

Diskutuota apie studentų problemą, kuomet jie persikelia į didesnius miestus ir nebeturi savo trenerių. Pažymėtina, jog Kaune sporto mokyklos Gaja treneriai noriai priima studentus. Klaipėdos orientavimosi sporto klubo „O!Klaipėda“ atstovas Justinas Liubinskas patikino, jog Klaipėdoje studentai taip pat kviečiami prisijungti prie bendrų treniruočių. Didžiausia problema – Vilniuje. Nuspręsta ir toliau daryti bendras treniruotes bei jas viešinti.

Pristatytas uždarų patalpų orientavimosi sporto koncepcija. 2018 metais Latvijoje vyks Baltijos čempionatas. Pritarta siūlymui, jog reikia šią disciplina vystyti ir Lietuvoje. Pritarta, jog reikia steigti Uždarų patalpų orientavimosi sporto komitetą. Galimas uždarų patalpų taurės projektas

Pristatyti LOSF licencijų sistemos atnaujinimai (Partnerių pasiūlymai). Išklausytos pastabos bei pasiūlymai, kaip galima gerinti sistemą.

OK „Šilas“ vadovas Audronius Deltuva klubo vardu įteikė specialią dovaną LOSF prezidentui Donatui Kazlauskui jubiliejaus proga.

Visuotinio susirinkimo (Konferencijos) pabaiga 13.42 val.

Pirmininkas   Donatas Kazlauskas

Sekretorius    Vilius Aleliūnas

Konferencijos protokolas

LOSF Prezidentui Donatui Kazlauskui jubiliejaus proga buvo įteikti marškinėliai

LOSF konferencija LTOK būstinėje, vasario 24 d.