Šaukiama ataskaitinė metinė LOSF konferencija vasario 24 d. LTOK (pridedami dokumentai)

2018-02-24 šaukiamas ataskaitinis metinis LOSF narių visuotinis susirinkimas (Konferencija), kuris vyks LTOK, Olimpiečių g. 15, Vilniuje.

Dalyvių registracija 09.15-9.45 val.

Pradžia 10.00

Preliminari darbotvarkė:
1.
LOSF prezidento Donato Kazlausko įžanginis žodis
2.
Procedūriniai klausimai: mandatinės ir balsų skaičiavimo komisijos tvirtinimas, mandatinės komisijos pranešimas, darbotvarkės tvirtinimas
3.
LOSF prezidento ataskaita už 2017 metus
4.
Revizijų ir etikos komisijos pranešimas
5.
Dėl 2017 metų biudžeto vykdymo
6.
Dėl 2018 metų veiklos plano ir biudžeto
7.
Pasisakymai, diskusijos
8.
Kiti klausimai

LOSF narių visuotiniame susirinkime dalyvauja LOSF narių, OS klubų, sporto mokyklų, atstovai.

Jeigu dalyvauja ne klubo pirmininkas, prezidentas, reikalingas įgaliojimas.

Priedas Nr.1 LOSF 2017 m. biudžeto vykdymo ataskaita

Priedas Nr.2 LOSF 2018 m. biudžeto planas

Priedas Nr.3 LOSF revizijos ir etikos komisijos pareigybės

Priedas Nr.4 LOSF Etikos kodeksas