Skelbiamas protokolas iš pirmojo naujos sudėties Moksleivių ir jaunimo komiteto susirinkimo

Nuotrauka: JWOC 2016 + steineggerpix.com

Protokolas

Moksleivių bei jaunimo komiteto susirinkimas 2017-12-23
Dalyvaujantys asmenys: Vilius Aleliūnas, Gabija Ražaitytė, Aušra Bartkevičienė, Eglė Staišiūnienė, Algirdas Bartkevičius

1. Vilius pradeda susirinkimą

2. Komiteto funkcijos, darbų ir atsakomybių pasiskirstymas
Komitetas pasiskirstė darbus pagal nuostatų IV skyrių taip: Algirdas 2.1, 2.4, 2.5.
Vilius 2.2, 2.7, 2.8 Gabija 2.3, 2.9. Simas 2.10.
2.6 punktas šiuo metu lieka neliečiamas.

3. Komiteto nuostatų tvirtinimas
Komitetas diskutavo ir padarė pakeitimus nuostatuose bei vieningai juos patvirtino.

4. Atrankos plano aptarimas
Komitetas išsirinko 4 trenerius kurie 2018 sezoną kuruos 14-20 amžiaus grupes.
Vytas Dulius atsakingas už vaikinų 18/20 amžiaus grupes.
Aušra Bartkevičienė atsakinga už merginų 18/20 amžiaus grupes.
Eglė Staišiūnienė atsakinga už vaikinų 14/16 amžiaus grupes.
Artūras Gapšys atsakingas už merginų 14/16 amžiaus grupes.

Kontrolinis bėgimas planuojamas kovo 10, 4, arba 18 dienomis Kauno manieže. Data bus tikslinama. Vilius atsakingas.
Maniežo distancijos: VM14 – 1km, VM16 – 2km, VM18/20 – 3km.
Krosas birželio 6 dieną bei spalio 3 dieną Kaune, Kleboniškyje. M16 4km, V16 ir VM18/20 8km.

Komitetas aptarė kitų metų atrankos planą. Algirdas atsakingas už jo apiforminimą.

5. Pasirengimo plano aptarimas (trumpojo ir ilgojo periodo stovyklos)
Savaitgalinės stovyklos turėtų būti planuojamos derinant su suaugusiųjų rinktinės stovyklomis. Grupės nuo 16/18/20, po 7 iš kiekvienos grupės su galimais pakeitimais. Sąrašas tvirtinamas komiteto. Vilius atsakingas už sąrašo sudarymą.

Pirmoji stovykla sausio 27-28d. prie jūros.
Antroji stovykla (ilgojo periodo) vasario 19-22d. Druskininkai.
Trečia stovykla galbūt kovo 9-11 dienomis Kaune. Informacija bus tikslinama.
Papildoma stovykla per Šv. Velykų atostogas balandžio 3-8 dienomis. Galvojama Skandinavijoje. Atsakingas Algirdas.

6. Trenerių seminaras
Dviejų dienų seminaras vasario mėnesį savaitės vidurį, kuris ves lektorius iš skandinavijos.
Daugiau informacijos sausio 10 dieną. Vilius atsakingas. Yra pageidavimas, kad būtų į lietuvių kalbą verčiantis vertėjas orientacininkas.

Komiteto pirmininkas
Vilius Aleliūnas

Mokiniu ir jaunimo komiteto susirinkimo protokolas 2017-12-23