Skelbiama atrankos tvarka į pasaulio ir Europos OSS čempionatus

Rinktinės Europos suaugusių OSS čempionatui Bulgarijoje (Velingrad) sudarymo tvarka

Rinktinę Europos čempionatui LOSF OSS komitetas sudaro atsižvelgdamas į atrankinių varžybų rezultatus bei 2017 metų varžybų rezultatus. Joms neįvykus, rinktinė sudaroma atsižvelgiant į kontrolinių varžybų rezultatus bei praėjusių metų rezultatus.

Planuojama rinktinės sudėtis: 3 (+1) vyrai + 1 moteris;

Atrankinės varžybos:

2018.01.6-7 Daugpilio čempionatas (Latvija)

2018.01.13-14 Lietuvos OSS čempionatas

Papildomos atrankos varžybos:

2018.01.20-21 Madonos Taurė (Latvija)

Skaičiuojami trys geriausi startai iš pagrindinių atrankos varžybų. Kilus neaiškumams dėl sportininkų pajėgumo, bus skaičiuojami penki iš šešių geriausių startų, įskaitant ir papildomas atrankos varžybas.

Kontrolinės varžybos:

2017.12.29-30 Ignalinos taurė, slidinėjimas, Ignalina. Sprintas ir 7,5 km moterims, 10 km vyrams.

2018.01.7 Lietuvos slidinėjimo čempionatas, Ignalina. 10 km moterims, 15 km vyrams. (Šios kontrolinės varžybos stebimos, tik jei neįvyksta Daugpilio OSS čempionatas.)

Kitos užsienio varžybos

Rinktinės Pasaulio jaunimo OSS čempionatui bei Europos jaunių OSS čempionatui Bulgarijoje sudarymo tvarka

Rinktinę Pasaulio jaunimo OSS čempionatui bei Europos jaunių OSS čempionatui LOSF OSS komitetas sudaro atsižvelgdamas į atrankinių varžybų rezultatus bei 2017 metų varžybų rezultatus. Joms neįvykus, rinktinė sudaroma atsižvelgiant į kontrolinių varžybų rezultatus bei praėjusių metų rezultatus.

Asmenys norintys startuoti Pasaulio jaunimo čempionate, privalo atrankinėse varžybose startuoti jaunimo grupėje (M/V20). Asmenys norintys startuoti Europos jaunių čempionate, privalo atrankinėse varžybose startuoti jaunių grupėje (M/V18).

Planuojama rinktinės sudėtis:

Jaunimas: 3 vaikinai + 3 merginos;

Jauniai: 1 (+1) vaikinai + 1 mergina;

Atrankinės varžybos:

2018.01.6-7 Daugpilio čempionatas (Latvija)

2018.01.13-14 Lietuvos OSS čempionatas

Papildomos atrankos varžybos:
2018.01.20-21 Madonos Taurė (Latvija)

Skaičiuojami trys geriausi startai iš pagrindinių atrankos varžybų. Kilus neaiškumams dėl sportininkų pajėgumo, bus skaičiuojami penki iš šešių geriausių startų įskaitant papildomas atrankos varžybas.

Kontrolinės varžybos:

2017.12.29-30 Ignalinos taurė, slidinėjimas, Ignalina. Sprintas ir 7,5km moterims, 10km vyrams.

2018.01.7 Lietuvos slidinėjimo čempionatas, Ignalina. 10km moterims, 15km vyrams. (Šios kontrolinės varžybos skaičiuojamos tik jei neįvyksta Daugpilio OSS čempionatas.)

Kitos užsienio varžybos

Rinktinės pasaulio studentų OSS čempionatui Estijoje (Tartu) sudarymo tvarka

Rinktinę pasaulio studentų čempionatui LOSF OSS komitetas sudaro atsižvelgdamas į atrankinių varžybų rezultatus bei 2017 metų varžybų rezultatus. Joms neįvykus, rinktinė sudaroma atsižvelgiant į kontrolinių varžybų rezultatus bei praėjusių metų rezultatus.

Planuojama rinktinės sudėtis: 1 vyras + 1 moteris; (2+2);

Atrankinės varžybos:

2018.01.6-7 Daugpilio čempionatas (Latvija)

2018.01.13-14 Lietuvos OSS čempionatas

2018.01.20-21 Madonos Taurė (Latvija) Skaičiuojami keturi geriausi startai.

Kontrolinės varžybos:

2017.12.29-30 Ignalinos taurė, Ignalina. Sprintas ir 7,5 km moterims, 10 km vyrams.

2018.01.7 Lietuvos slidinėjimo čempionatas, Ignalina. 10 km moterims, 15 km vyrams. (Šios kontrolinės varžybos skaičiuojamos, tik jei neįvyksta Daugpilio OSS čempionatas.)

Kitos užsienio varžybos

Bendros nuostatos visoms rinktinėms :

Atrankos varžybose skaičiuojamas dalyvio taškų kiekis pagal formulę: Taškai = (2 – dalyvio laikas/nugalėtojo laikas) x 100)

Kvalifikacinis barjeras: Į rinktinę pretenduojantys sportininkai visose atrankos varžybose negali atsilikti nuo geriausio lietuvio daugiau nei 20% rezultato laiko. Neįvykdžius šio kriterijaus dėl sportininko tinkamumo sprendžia komitetas. Jei grupėje startuoja mažiau nei trys Lietuvos sportininkai, dėl jų dalyvavimo čempionate sprendžia komitetas.

Iš LOSF biudžeto dalinai finansuojama:

  • starto mokestis;
  • nakvynė varžybų metu;
  • kelionės išlaidos;

Atsižvelgiant į ribotas LOSF biudžeto lėšas, dalyvavimo išlaidos čempionate bus padengiamos dalinai. Detali finansavimo schema bus paskelbta sezono eigoje.

Pastaba: Neįvykus numatytoms varžyboms, atrankos varžybos keliamos į kitas varžybas. Neįvykus jokioms varžyboms, rinktinės kiekis ir sudėtis bus sudaroma komiteto sprendimu atsižvengiant į 2017 m. sezono varžybų rezultatus. OSS komitetas pasilieka teisę keisti atrankos tvarką, jei dėl oro sąlygų keičiasi varžybų kalendorius. Atskirų grupių rinktinės kiekis (skaičiai skliausteliuose) gali keistis atsižvelgus į paaiškėjusią finansinę situaciją sezono eigoje.

Atsižvelgus į 2017 m. Pasaulio ir Europos čempionatų rezultatus, vardiniais kvietimais rinktinę 2018 m. atstovauti kviečiami:

Nerijus Šulčys, Vitalijus Petrulis, Ignas Ambrazas, Kasparas Šulčys, Judita Traubaitė.

Pastaba: dėl Roko Vaitkaus vardinio kvietimo bus sprendžiama sezono metu, atsižvelgiant į sportininko sveikatos būklę.