LOSF Prezidiumo posėdis

LIETUVOS ORIENTAVIMOSI SPORTO FEDERACIJOS POSĖDIS
Alytus, 2017-10-14

Pirmininkas: Donatas Kazlauskas
Sekretorius: Justinas Liubinskas

Dalyvaujantys posėdyje ir balsavime sąrašas:

Donatas Kazlauskas – prezidentas
Rimantas Serva – generalinis sekretorius
Lina Balčiūnaitė – viceprezidentė
Justinas Liubinskas – viceprezidentas
Laimonas Čaplikas – OS bėgte komiteto pirmininkas (be balso teisės)
Rolandas Bačkys – OS slidėmis komiteto atstovas (be balso teisės)
Vilius Aleliūnas – moksleivių ir jaunimo komiteto pirmininkas (be balso teisės)
Jonas Vilkelis – veteranų komiteto pirmininkas (be balso teisės)

Svarstomi klausimai:

1.LOSF 2018 metų varžybų kalendoriaus tvirtinimas, 2019 metų LOSF varžybų konkurso paskelbimas. (L. Čaplikas) (Priedas Nr. 1 prie protokolo)   

L. Čapliko 2018 metų varžybų kalendoriaus plano pristatymas. Informuojama, kad klubas „Dainava” organizuos Lietuvos čempionatą labai ilgoje distancijoje kovo 25 d. Siūlymas rengti varžybas antrąją Šv. Velykų dieną (2018-04-02) buvo atmestas. R. Serva primena apie J. Valiūno siūlymą keisti „Lietuvos taurės” varžybų datą.

L. Balčiūnaitė primena dėl Kaune vyksiančios šventės „Hanza dienos” tuo pačiu metu, kaip ir Lietuvos čempionatas sprinto ir sprinto estafečių distancijose. Yra tikimybė, kad dėl vyksiančio renginio nebus galimybės surengti varžybas (Laisvės al. bus užimta). Svarstoma alternatyvi data, jei reikėtų numatytu metu atšaukti varžybas.

Diskusijoje dėl „Baltijos jaunimo taurės” varžybų siūloma nekeisti „Lietuvos taurės“ datos;

Lietuvos čempionato sprinto ir sprinto estafetes planuoti gegužės 19-20 d. ir spręsti dėl varžybų perkėlimo paaiškėjus „Hanza dienų“ programai;

Lietuvos čempionatą labai ilgoje distancijoje vykdyti kovo 25 d.
Pritarta: bendru sutarimu.

2. OS slidėmis komiteto sudėties tvirtinimas

Siūloma komiteto pirmininku skirti Regimantą Januškevičių. Komiteto sudėtis (su visais kandidatais suderinta):

Regimantas Januškevičius (pirmininkas)
Ramunė Arlauskienė
Rolandas Bačkys
Jolanta Šulčienė
Gabrielė Andrašiūnienė

Pritarta: bendru sutarimu.

3. Svarstoma kas atstovaus Lietuvai IOF kontrolierių kursuose (yra 4 kandidatai). (D. Kazlauskas)

Siūloma siųsti visus, kurie pareiškė norą (Gytis Šumskas, Algimantas Dambrauskas, Egidijus Kukenys, Vesta Ambrazaitė). V. Aleliūnas išreiškia pastabą dėl V. Ambrazaitės motyvacijos dalyvauti mokymuose.

Siūloma siųsti tris kandidatus ir apmokėti jiems kelionės bei dalyvavimo išlaidas, su sąlyga būti patarėju bent trejose LOSF organizuojamose varžybose per ateinančius trejus metus. Dėl V. Ambrazaitės nuspręsti paaiškėjus jos pozicijai.

Pritarta: bendru sutarimu

4. Bėgte trenerio poreikio aptarimas (L. Čaplikas)

Vyksta diskusija dėl rinktinės trenerio ir vadovo poreikio. J. Liubinskas siūlo keisti atrankinių tvarką arba įteisinti komandos trenerio poziciją su pareigomis bei galiomis. V. Aleliūnas pareiškė pastabas dėl rinktinės mikroklimato ir dėl poreikio dirbti su „A” bei „B” rinktinėmis. Išsakoma pastaba, kad tinkamo žmogaus eiti rinktinės trenerio-vadovo pareigas neatsiranda jau daugelį metų.

Nutarta: Atsakomybę dėl rinktinės sudarymo ir atrankinių palikti OS bėgte komitetui. Esant galimybei, bendromis jėgomis ieškoti tinkamo komandos trenerio-vadovo. (bendru sutarimu)

5. Dėl apdovanojimų jubiliatams (J. Vilkelis)

Aptariamas J. Vilkelio siūlymas dėl orientacininkų apdovanojimų jubiliejaus proga. LOSF veteranų komitetas yra atsakingas pateikti nusipelniusių jubiliatų sąrašus. Orientavimosi sporto klubai taip pat gali teikti siūlymus. Už apdovanojimų organizavimą atsakinga federacija.

Pritarta: bendru sutarimu

6. Kiti klausimai

Kiti metai Lietuvos orientavimosi sportui – jau 60-ti. D. Kazlauskas siūlo 60-metį paminėti suorganizavus renginį, kuriam būtų ruošiamasi iš anksto. Būtų numatoma sukviesti žiniasklaidos atstovus ir surengti apdovanojimų ceremoniją nusipelniusiems sportui asmenims.

Pritarta: bendru sutarimu.

R. Serva pareiškė pastabas dėl kas ketvirtį teikiamų finansinių ataskaitų. Šiam posėdžiui jas turėjo pateikti vykdantysis direktorius V. Nakvosas, tačiau jų nebuvo sulaukta. Jis dėl patirtos traumos varžybų metu posėdyje dalyvauti negalėjo.

Svarstomas V. Aleliūno pateiktas pasiūlymas dėl perspektyvių moksleivių ir studentų fizinio rengimo žiemos sezono metu. Siūloma dvylikai jaunių-jaunimo atstovų rengti treniruotes Kaune ir Vilniuje lapkričio-balandžio mėnesiais kartu su patyrusiais lengvaatlečiais. Reikalinga finansavimo suma 4200 Eur. metams. D. Kazlauskas siūlo šiai programai pritarti ir gavus finansines ataskaitas iš V. Nakvoso, įtraukti pasiūlymą į kitų metų programą.

Balsavimas vyko Alytuje

Posėdžio pradžia: 2017 m. spalio 14 d. 18:00 val.
Posėdžio pabaiga: 2017 m. spalio 14d. 19:30 val.

Posėdžio sekretorius
Justinas Liubinskas

LOSF Prezidiumo posėdžio protokolas 2017-10-14

Priedas Nr. 1 Lietuvos čempionatų planas 2018 m.