Pokyčiai federacijos struktūroje siekiant efektyvumo

Šeštadienį vykusioje kasmetinėje Lietuvos orientavimosi sporto federacijos ataskaitinėje konferencijoje buvo nuspręsta keisti valdybos struktūrą. Nuo šiol prezidiumą sudarys ne 11 kaip iki šiol, o 5 nariai: prezidentas, generalinis sekretorius ir trys viceprezidentai. Buvo išrinkti du nauji viceprezidentai – prezidiumo nare buvusi Lina Balčiūnaitė ir valdybai dar nepriklausęs Justinas Liubinskas pakeis Tomą Stankevičių ir Audronių Deltuvą. Trečiasis viceprezidentas Darius Sadeckas toliau tęs darbus šioje pozicijoje.

„Bus galima operatyviau priimti sprendimus. Techniškai yra lengviau surinkti mažesnį žmonių kiekį“, – pokyčius vertino generalinis sekretorius Rimantas Serva, kurio kandidatūrai šioje pozicijoje buvo pritarta vienbalsiai. Taip pat iš naujo buvo perrinktas prezidentas Donatas Kazlauskas.

Naujoji viceprezidentė L. Balčiūnaitė sakė, kad spendimas priimtas siekiant konkretumo ir remiantis praktiškumu. Kai buvau prezidiumo nare, būdavo kiek sudėtinga surinkti visus narius iš skirtingų miestų į susirinkimą. Taip pat dabar kai mažiau žmonių, yra aiškesnės kiekvieno atsakomybės – konkreti kuruojama sritis, – pokyčius teigiamai vertina L. Balčiūnaitė, kurios viena iš sričių orientuota į projektinę veiklą. Pasak viceprezidentės, federacija turi galimybių vykdyti projektus, bet ne visada išnaudodavo visą potencialą. Nuo šiol bus aktyviau teikiamos paraiškos iniciatyvoms, kurios orientuotos į sporto masiškumo skatinimą bei siekį sudaryti galimybes jauniesiems orientacininkams tobulinti įgūdžius stovyklose.

„Pavyzdžiui, vasarą organizuoti stovyklą vaikams iš visos Lietuvos, kuri jiems nekainuos. Per „Tako“ klubą jau esame pateikę projektą. Principas būtų toks, kad vyresnieji, studentai planuotų ir statytų trasas, o mažesni jas bėgtų“, – apie vieną iš iniciatyvų pasakojo L. Balčiūnaitė. Tiesa, tokio formato stovyklos jau vyksta ir taip, tačiau tikimasi gauti finansavimą ir organizuoti ne atskiro klubo, o šalies mastu.

Taip pat konferencijoje buvo svarstyti orientavimosi bendruomenei svarbūs klausimai. Pristatyta LOSF licencijų sistema, kuri šiais metais bus dar bandoma. Sistema pilnai įsigalios nuo 2018-ų metų.

Mažiau chaoso bus, remiamės kitų šalių patirtimi. Pavyzdžiui, Skandinavijoje jau seniai norint dalyvauti čempionatuose reikia licencijos“, – pasakojo viceprezidentas J. Liubinskas, pridūręs, kad tai būtų teisinga visų klubų atžvilgiu, siekiant lygybės: „Dabar būna taip, kad klubas moka tą patį mokestį, nors vienur yra virš šimto, o kitur vos keletas orientacininkų“.

Pagal įstatus, federacijos garbės nariais tampa visi buvę prezidentai. Pirmą kartą garbės nariu vienbalsiai išrinktas Julius Ptašekas.

Pristatyta 2016 metų finansinės veiklos ataskaita ir 2017 metų biudžeto planas.

Balansas LOSF 2016
Aiškinamasis raštas LOSF 2016
Veiklos ataskaita LOSF 2016
LOSF 2016m. biudžeto vykdymo ataskaita
LOSF 2017m. biudžeto planas