Ataskaitinė metinė LOSF konferencija

2016-03-12  šaukiamas ataskaitinis LOSF narių visuotinis susirinkimas (Konferencija),  vyksiantis Žemaitės g. 6, Vilniuje.

Dalyvių registracija – 10.00-10.30 val.

Pradžia 11.00

Numatoma darbotvarkė:
1. LOSF prezidento Donato Kazlausko įžanginis žodis.

2. Procedūriniai klausimai: – 10 min.

mandatinės ir balsų skaičiavimo komisijos tvirtinimas,

mandatinės komisijos pranešimas,

darbotvarkės tvirtinimas.

3. Dėl LOSF narių nario mokesčio. – 15 min

4. LOSF prezidento ataskaita už 2015 metus. – 20 min.

Pranešėjas – LOSF prezidentas Donatas Kazlauskas

5. Revizijų ir etikos komisijos pranešimas. – 10 min.

Pranešėjas – LOSF revizijų ir etikos komisijos narys

6. Dėl 2015 metų biudžeto vykdymo. – 15 min.

Pranešėjas – LOSF vykdantysis direktorius Remigijus Masilionis

7. Dėl 2016 m. LOSF veiklos plano ir biudžeto. – 20 min.

Pranešėjas – LOSF vykdantysis direktorius Remigijus Masilionis

8. Dėl tarptautinės orientavimosi dienos/ projekto „Išjudink save” – 15 min.

Pranešėja- Lina Balčiūnaitė

9. Dėl LOSF licencijų – 15 min.

Pranešėjas – Vilius Aleliūnas

10. Dėl LOSF varžybų organizavimo konkurso 2017 metams.

Pranešėjas – Vilius Aleliūnas

11. Pasisakymai, diskusijos. – iki 3 min.

12. Kiti klausimai.

LOSF narių visuotiniame susirinkime dalyvauja LOSF narių, OS klubų, sporto mokyklų, atstovai.
Jeigu dalyvauja ne klubo pirmininkas, prezidentas, reikalingas įgaliojimas.
Dokumentai: