SuperLoto Taurė 2020

2020 REZULTATAI

LIETUVOS OS VETERANŲ  „SUPERLOTO“ TAURĖ-2020

N U O S T A T A I (ATNAUJINTI)

 

TIKSLAI: skatinti veteranus reguliariai sportuoti ir dalyvauti varžybose,kelti treniruotumą,geriau
pasiruošti įvairioms tarptautinėms varžyboms.

Programa: Taurei užskaitomos žemiau išvardintos varžybos,su sąlyga,kad jų programoje bus visos
veteranų amžiaus grupės(35,40,45ir t.t.).Jeigu daugiadienių varžybų paskutinę dieną startuojama su
užlaikymu,tos dienos rezultatai neskaičiuojami.

1.Alytaus čempionatas vidutinė 06.14 Alytaus r.
2.J.Vileišio taurė                             06.27         Anykščiai
3. Sezono atidarymas 07.18 Klaipėda
4. Lietuvos OS čempionatas L.ilga 07.19 Telšiai
5. Takas 07.31 Dzūkija
6. Jūros šventė                                      sprintas 07.25 Klaipėda
7. Lietuvos OS čempionatas      sprintas           08.08 Telšiai
8. Klajūno taurė vidutinė 08.23 Molėtų raj.
9. Lietuvos čempionatas ilga 09.05 Merkinė
10.Alytaus taurė vidutinė 09.12 Alytaus taurė
11.Vilniaus daugiadienės sprintas,ilga,vidut. 09.18 Vilnius
12.Spring Cup test 09.26 Rykantai
13.Lietuvos OS čempionatas vidutinė 10.03 Varėna
14.Lietuvos taurė pirma diena 10.17 Vilnius

DALYVIAI: Grupės M,V-35;M,V-40;M,V-45;M,V-50;M,V-55;M,V-60 ir vyresni,kas 5 metai.
REZULTATŲ SUVEDIMAS:Kiekviename etape dalyviams skiriami taškai paskaičiuoti pagal
formulę: A = (2-Td/Tn) x 100.Td.-dalyvio laikas,Tn-nugalėtojo laikas.
Kiekvienam varžybų dalyviui skaičiuojami taškai,gauti dvylikoje jo geriausiai startuotų varžybų(35-65
amžiaus grupėse) ir aštuonių varžybų(70 ir vyresnių amžiaus grupėse). Esant apjungtoms trasoms,
taškai veteranų taurės lentelėje skiriami dalyviui pagal jo amžiui priklausomą amžiaus grupę,išskyrus
tuos atvejus,kai dalyvis užsiregistravęs kitoje amžiaus grupėje,savo noru.Bendroje įskaitoje surinkus
vienodą taškų skaičių, aukštesnė vieta skiriama dalyviui laimėjusiam daugiau aukštesnių įskaitinių
vietų.Visiems rodikliams esant lygiems,skiriama vienoda vieta. Paraleliai vedama tarpklubinė įskaita-
sumuojami visų klubo narių taškai,laimėti visose”Superloto”taurės kalendorinėse varžybose.Laimi
daugiausia taškų surinkęs klubas,lygybės atveju pirmenybė teikiama moterų surinktiems
taškams.Taškai,asmeninėje įskaitoje, skaičiuojami varžybose,kuriose dalyvavo ne mažiau 20
veteranų,nepriklausomai nuo grupių ar lyties.Tarpklubinėje įskaitoje ir dalyvio startų skaičiui,dalyvių
skaičius įtakos neturi.

APDOVANOJIMAS: Dalyviai,užėmę 1-6 vietas savo grupėse bendroje įskaitoje ir surinkę reikiamą
užskaitinių varžybų skaičių,apdovanojami suvenyrais.Tarpklubinėje įskaitoje bus apdovanoti šešias
pirmas vietas laimėje sporto klubai.Atskirai bus apdovanoti šeši veteranai(vyrai ir moterys
–bendrai),surinkę didesnį startų skaičių(baigtų trasų),nepriklausomai nuo laimėtų taškų,esant
vienodiems rodikliams,traukiami burtai.Apdovanojimai vyks Lietuvos OS taurės varžybų metu.

 

VARŽYBŲ FINANSAVIMAS: Dalyviai nemoka jokio papildomo mokesčio.Varžybos finansuojamos
,UAB“Euloto“ir kitų rėmėjų lėšomis.Visus ginčytinus klausimus sprendžia VETERANŲ
“SUPERLOTO”TAURĖS ORGANIZATORIAI:
Koordinatorius         Jonas Vilkelis     (Panevėžys)
Atsakinga sekretorė     Eglė Krasuckiene   (Vilnius)

ATSTOVAI VIETOSE:
Donatas Kazlauskas,Kostas Dūda (Vilnius),
Jonas-Gediminas Gvildys (Kaunas),
Rimas Jovaišas (Alytus),
Romualdas Veršinskas (Šiauliai),
Algirdas Grublys (Klaipėda).

OS veteranų „Superloto“ taurės koordinatorius Jonas Vilkelis


Archyvas:

Lygos rezultatai 2019 (galutiniai)

Lygos rezultatai 2018 (galutinis)

Lygos rezultatai 2017

Lygos rezultatai 2016