SuperLoto Taurė 2020

LIETUVOS OS VETERANŲ  „SUPERLOTO“ TAURĖ-2020

N U O S T A T A I

TIKSLAI: skatinti veteranus reguliariai sportuoti ir dalyvauti varžybose,kelti treniruotumą,geriau
pasiruošti įvairioms tarptautinėms varžyboms.

 Programa: Taurei užskaitomos žemiau išvardintos varžybos,su sąlyga,kad jų programoje bus visos
veteranų amžiaus grupės(35,40,45ir t.t.).Jeigu daugiadienių varžybų paskutinę dieną startuojama su
užlaikymu,tos dienos rezultatai neskaičiuojami.

1.Sezono atidarymo taurė vidutinė                      03.21   Klaipėda
2.Lietuvos OS bėgte čempionatas  labai ilga     03.22   Klaipėda
3.Alytaus čempionatas                                         03.28  Alytaus r.
4.Atviras Prienų čempionatas                              04.05  Prienai
5.Rudaminos taurė vidutinė                                 04.13   Šveicarų miškas
6.Lietuvos čempionatas  sprintas                  04.18-19  Telšiai
7.Pavasario taurė(Spring Cup), vidutinė,ilga 04.25-26 Trakų r.
8.Vileišio taurė                                                  05.02-03 Anykščiai
9.Vilnius 2020 sprintas,ilga,vidutinė               05.08-10 Vilnius
10.Panevėžio čempionatas vidutinė                     05.16 Bombardynė
11.Lietuvos čempionatas vidutinė                        06.07 Varėnos r.
12.Takas 2020                                                   06.19-21 Dzūkija
13.Jūros šventė                                                07.25-26 Klaipėda
14.Žemaitijos taurė                                         08.08-09 Telšiai
15.Klajūno taurė vidutinė                                     08.23  Molėtų raj.
16.Lietuvos čempionatas ilga                        09.05-06 Merkinė
17.Alytaus taurė vidutinė                                       09.12 Alytaus r.
18.Lietuvos taurė pirma diena                               10.17 Vilniaus r.

DALYVIAI: Grupės M,V-35;M,V-40;M,V-45;M,V-50;M,V-55;M,V-60 ir vyresni,kas 5 metai.

REZULTATŲ SUVEDIMAS:Kiekviename etape dalyviams skiriami taškai paskaičiuoti pagal
formulę: A = (2-Td/Tn) x 100.Td.-dalyvio laikas,Tn-nugalėtojo laikas.
Kiekvienam varžybų dalyviui skaičiuojami taškai,gauti dvylikoje jo geriausiai startuotų varžybų. Esant
apjungtoms trasoms, taškai veteranų taurės lentelėje skiriami dalyviui pagal jo amžiui priklausomą
amžiaus grupę,išskyrus tuos atvejus,kai dalyvis užsiregistravęs kitoje amžiaus grupėje,savo
noru.Bendroje įskaitoje surinkus vienodą taškų skaičių, aukštesnė vieta skiriama dalyviui laimėjusiam
daugiau aukštesnių įskaitinių vietų.Visiems rodikliams esant lygiems,skiriama vienoda vieta. Paraleliai
vedama tarpklubinė įskaita-sumuojami visų klubo narių taškai,laimėti visose”Superloto”taurės
kalendorinėse varžybose.Laimi daugiausia taškų surinkęs klubas,lygybės atveju pirmenybė teikiama
moterų surinktiems taškams.Taškai,asmeninėje įskaitoje, skaičiuojami varžybose,kuriose dalyvavo ne
mažiau 20 veteranų,nepriklausomai nuo grupių ar lyties.Tarpklubinėje įskaitoje ir dalyvio startų
skaičiui,dalyvių skaičius įtakos neturi.Visos sezono užskaitinės varžybos skirstomos į du etapus.Pirmas
etapas baigiasi Vilnius 2020, antras etapas prasideda Panevėžio čempionatas ir baigiasi Lietuvos taurės
varžybomis.Kiekvieno etapo užskaitai atskirai skaičiuojama po 6 geriausius rezultatus.

APDOVANOJIMAS: Etapų lyderiai bus apdovanojami lyderių atributika,pirmam ir antram etapams
atskirai.Dalyviai,užėmę prizines vietas savo grupėse bendroje įskaitoje,apdovanojami
taurėmis.Tarpklubinėje įskaitoje bus apdovanoti šešias pirmas vietas laimėje sporto klubai.Atskirai bus
apdovanoti šeši veteranai(vyrai ir moterys –bendrai),surinkę didesnį startų skaičių(baigtų
trasų),nepriklausomai nuo laimėtų taškų,esant vienodiems rodikliams,traukiami burtai.
VARŽYBŲ FINANSAVIMAS: Dalyviai nemoka jokio papildomo mokesčio.Varžybos finansuojamos
,UAB“Euloto“ir kitų rėmėjų lėšomis. Visus ginčytinus klausimus sprendžia VETERANŲ “SUPERLOTO”TAURĖS ORGANIZATORIAI:
Koordinatorius Jonas Vilkelis (Panevėžys)
Atsakinga sekretorė Eglė Krasuckiene (Vilnius)

ATSTOVAI VIETOSE:
Donatas Kazlauskas,Kostas Dūda (Vilnius),
Jonas-Gediminas Gvildys (Kaunas),
Rimas Jovaišas (Alytus),
Romualdas Veršinskas (Šiauliai),
Algirdas Grublys (Klaipėda).

OS veteranų „Superloto“ taurės koordinatorius Jonas Vilkelis


Archyvas:

Lygos rezultatai 2019 (galutiniai)

Lygos rezultatai 2018 (galutinis)

Lygos rezultatai 2017

Lygos rezultatai 2016