SuperLoto Taurė 2019

Lygos rezultatai 2019 (atnaujinta 2019.10.15).

 

LIETUVOS OS VETERANŲ  „SUPERLOTO“ TAURĖS 2019 NUOSTATAI

TIKSLAI

skatinti veteranus reguliariai sportuoti ir dalyvauti varžybose, kelti treniruotumą, geriau pasiruošti įvairioms tarptautinėms varžyboms.

PROGRAMA

Taurei užskaitomos žemiau išvardintos varžybos, su sąlyga, kad jų programoje bus visos veteranų amžiaus grupės (35, 40, 45 ir t.t.). Jeigu daugiadienių varžybų paskutinę dieną startuojama su užlaikymu, tos dienos rezultatai neskaičiuojami.

1. Sezono atidarymo taurė (vidutinė), 03.23-24, Klaipėda

2. Alytaus čempionatas, 03.30, Alytus

3. Pavasario taurė (vidutinė, ilga), 04.13-14

4. Vilniaus taurė (prailginta vidutinė), 04.22, Gulbinai

5. Jono Vileišio taurė, 04.27-28

6. Lietuvos čempionatas (sprintas), 05.04, Trakai

7. Vilnius 2019, 05.10-12, Vilnius

8. Šilo taurė 2019, 05.18, Prienai

9. Lietuvos čempionatas (vidutinė), 06.02, Mickūnai

10. R. Šileikos taurė, 06.15-16

11. Takas 2019 (vidutinė, sprintas, ilga), 06.21-24, Vištytis

12. Neringos taurė (vidutinė, ilga, vidutinė), 06.29-07.01, Nida

13. Druskininkų taurė (prailginta vidutinė), 07.13-14, Žaliamiškis

14. Jūros šventė, 07.28-28, Klaipėda

15. Telšė 2019, 08.15-18, Telšiai

16. Klajūno taurė (vidutinė), 08.24, Stirniai

17. Alytaus taurė, 09.07, Alytaus r.

18. Lietuvos čempionatas (ilga), 09.21, Ravai

19. Lietuvos čempionatas (labai ilga), 10.05, Semeliškės

20. Lietuvos taurė (pirma diena), 10.12, Juodkrantė

DALYVIAI

Grupės M,V-35; M,V-40; M,V-45; M,V-50; M,V-55; M,V-60 ir vyresni, kas 5 metai.

REZULTATŲ SUVEDIMAS

Kiekviename etape dalyviams skiriami taškai paskaičiuoti pagal formulę: A = (2-Td/Tn) x 100. Td – dalyvio laikas, Tn – nugalėtojo laikas.

Kiekvienam varžybų dalyviui skaičiuojami taškai, gauti dvylikoje jo geriausiai startuotų varžybų. Esant apjungtoms trasoms, taškai veteranų taurės lentelėje skiriami dalyviui pagal jo amžiui priklausomą amžiaus grupę, išskyrus tuos atvejus, kai dalyvis užsiregistravęs kitoje amžiaus grupėje savo noru. Bendroje įskaitoje surinkus vienodą taškų skaičių, aukštesnė vieta skiriama dalyviui laimėjusiam daugiau aukštesnių įskaitinių vietų. Visiems rodikliams esant lygiems skiriama vienoda vieta. Taip pat vedama tarpklubinė įskaita – sumuojami visų klubo narių taškai, laimėti visose ”Superloto” taurės kalendorinėse varžybose. Laimi daugiausia taškų surinkęs klubas, lygybės atveju pirmenybė teikiama moterų surinktiems taškams. Taškai asmeninėje įskaitoje skaičiuojami varžybose, kuriose dalyvavo ne mažiau 20 veteranų, nepriklausomai nuo grupių ar lyties. Tarpklubinėje įskaitoje ir dalyvio startų skaičiui dalyvių skaičius įtakos neturi. Visos sezono užskaitinės varžybos skirstomos į du etapus. Pirmas etapas baigiasi „Takas 2019“ varžybomis, antrasis etapas prasideda „Neringos taurė 2019“ varžybomis ir baigiasi „Lietuvos taurės“ varžybomis. Kiekvieno etapo užskaitai atskirai skaičiuojama po 6 geriausius rezultatus.

APDOVANOJIMAS

Etapų lyderiai bus apdovanojami lyderių atributika,pirmam ir antram etapams atskirai.Dalyviai,užėmę prizines vietas savo grupėse bendroje įskaitoje,apdovanojami taurėmis. Tarpklubinėje įskaitoje bus apdovanoti šešias pirmas vietas laimėje sporto klubai.Atskirai bus apdovanoti šeši veteranai(vyrai ir moterys –bendrai),surinkę didesnį startų skaičių(baigtų trasų), neprikalusomai nuo laimėtų taškų.

VARŽYBŲ FINANSAVIMAS

Dalyviai nemoka jokio papildomo mokesčio. Varžybos finansuojamos, UAB „Euloto“ ir kitų rėmėjų lėšomis. Visus ginčytinus klausimus sprendžia Veteranų „SUPERLOTO” taurės organizatoriai.

ORGANIZATORIAI

Koordinatorius – Jonas Vilkelis (Panevėžys)
Atsakinga sekretorė – Eglė Krasuckienė (Vilnius)

ATSTOVAI VIETOSE

Donatas Kazlauskas, Kostas Dūda (Vilnius),
Jonas Gediminas Gvildys (Kaunas),
Rimas Jovaišas (Alytus),
Romualdas Veršinskas (Šiauliai),
Algirdas Grublys (Klaipėda).

OS veteranų „Superloto“ taurės koordinatorius – Jonas Vilkelis


Archyvas:

Lygos rezultatai 2018 (galutinis)

Lygos rezultatai 2017

Lygos rezultatai 2016