SuperLoto Taurė 2019

Lygos rezultatai 2018 (galutinis)

Lygos rezultatai 2017

Lygos rezultatai 2016

LIETUVOS OS VETERANŲ  „SUPERLOTO“ TAURĖ 2019

N U O S T A T A I

TIKSLAI: skatinti veteranus reguliariai sportuoti ir dalyvauti varžybose,kelti treniruotumą,geriau pasiruošti įvairioms tarptautinėms varžyboms.

 Programa: Taurei užskaitomos žemiau išvardintos varžybos,su sąlyga,kad jų programoje bus visos veteranų amžiaus grupės (35, 40, 45 ir t.t.). Jeigu daugiadienių varžybų paskutinę dieną startuojama su užlaikymu, tos dienos rezultatai neskaičiuojami.

1.Sezono atidarymo taurė vidutinė, 03.23-24, Klaipėda
2. Alytaus čempionatas, 03.30, Alytus
3. Pavasario taurė(Spring Cup) vidutinė,ilga, 04.13-14
4. Vilniaus taurė prailginta vidutinė, 04.22, Gulbinai
5. J.Vileišio taurė, 04.27-28
6.Lietuvos čempionatas sprintas, 05.04, Trakai
7.Vilnius 2019, 05.10-12, Vilnius
8.Lietuvos čempionatas vidutinė, 06.02, Mickūnai
9.R.Šileikos taurė, 06.15-16
10.Takas 2019 vidutinė,sprintas,ilga, 06.21-24, Vištytis
11.Neringos taurė, vidutinė,ilga,vidutinė, 06.29-07.01, Nida
12.Druskininkų taurė prailginta vidutinė, 07.13-14, Žaliamiškis
13.Jūros šventė, 07.28-28, Klaipėda
14.Telšė 2019, 08.15-18, Telšiai
15.Klajūno taurė vidutinė, 08.24, Stirniai
16.Alytaus taurė, 09.07, Alytaus r.
17.Lietuvos čempionatas ilga, 09.21, Ravai
18.Lietuvos čempionatas l.ilga, 10.05, Semeliškės
19.Lietuvos taurė pirma diena, 10.12, Juodkrantė

DALYVIAI: Grupės M,V-35;M,V-40;M,V-45;M,V-50;M,V-55;M,V-60 ir vyresni,kas 5 metai.

REZULTATŲ SUVEDIMAS: Kiekviename etape dalyviams skiriami taškai paskaičiuoti pagal formulę: A = (2-Td/Tn) x 100.Td.-dalyvio laikas,Tn-nugalėtojo laikas.

Kiekvienam varžybų dalyviui skaičiuojami taškai,gauti dvylikoje jo geriausiai startuotų varžybų. Esant apjungtoms trasoms, taškai veteranų taurės lentelėje skiriami dalyviui pagal jo amžiui priklausomą amžiaus grupę,išskyrus tuos atvejus,kai dalyvis užsiregistravęs kitoje amžiaus grupėje,savo noru.Bendroje įskaitoje surinkus vienodą taškų skaičių, aukštesnė vieta skiriama dalyviui laimėjusiam daugiau aukštesnių įskaitinių vietų.Visiems rodikliams esant lygiems,skiriama vienoda vieta. Paraleliai vedama tarpklubinė įskaita-sumuojami visų klubo narių taškai,laimėti visose ”Superloto” taurės kalendorinėse varžybose.Laimi daugiausia taškų surinkęs klubas,lygybės atveju pirmenybė teikiama moterų surinktiems taškams.Taškai,asmeninėje įskaitoje, skaičiuojami varžybose,kuriose dalyvavo ne mažiau 20 veteranų,nepriklausomai nuo grupių ar lyties. Tarpklubinėje įskaitoje ir dalyvio startų skaičiui,dalyvių skaičius įtakos neturi.Visos sezono užskaitinės varžybos skirstomos į du etapus.Pirmas etapas baigiasi Takas 2019, Antras etapas prasideda Neringos taurė 2019 ir baigiasi Lietuvos taurės varžybomis.Kiekvieno etapo užskaitai atskirai skaičiuojama po 6 geriausius rezultatus.

APDOVANOJIMAS:

Etapų lyderiai bus apdovanojami lyderių atributika,pirmam ir antram etapams atskirai.Dalyviai,užėmę prizines vietas savo grupėse bendroje įskaitoje,apdovanojami taurėmis. Tarpklubinėje įskaitoje bus apdovanoti šešias pirmas vietas laimėje sporto klubai.Atskirai bus apdovanoti šeši veteranai(vyrai ir moterys –bendrai),surinkę didesnį startų skaičių(baigtų trasų), neprikalusomai nuo laimėtų taškų.

VARŽYBŲ FINANSAVIMAS: Dalyviai nemoka jokio papildomo mokesčio. Varžybos finansuojamos, UAB „Euloto“ ir kitų rėmėjų lėšomis. Visus ginčytinus klausimus sprendžia VETERANŲ „SUPERLOTO” TAURĖS

ORGANIZATORIAI:
Koordinatorius         Jonas Vilkelis     (Panevėžys)
Atsakinga sekretorė     Eglė Krasuckiene   (Vilnius)

ATSTOVAI VIETOSE:
Donatas Kazlauskas, Kostas Dūda (Vilnius),
Jonas-Gediminas Gvildys (Kaunas),
Rimas Jovaišas (Alytus),
Romualdas Veršinskas (Šiauliai),
Algirdas Grublys (Klaipėda).

OS veteranų „Superloto“ taurės koordinatorius                        Jonas Vilkelis