SuperLoto Taurė 2018

Lygos rezultatai 2018 (galutinis)

Lygos rezultatai 2017

Lygos rezultatai 2016

LIETUVOS OS VETERANŲ  „SUPERLOTO“ TAURĖ 2018

N U O S T A T A I

TIKSLAI: skatinti veteranus reguliariai sportuoti ir dalyvauti varžybose,kelti treniruotumą,geriau pasiruošti įvairioms tarptautinėms varžyboms.

 Programa: Taurei užskaitomos žemiau išvardintos varžybos,su sąlyga,kad jų programoje bus visos veteranų amžiaus grupės (35, 40, 45 ir t.t.). Jeigu daugiadienių varžybų paskutinę dieną startuojama su užlaikymu, tos dienos rezultatai neskaičiuojami.

1. Lietuvos čempionatas, labai ilga, 2018.03.24, Alytus
2. Kauno čempionatas vidutinė, 2018.03.25, Kaunas
3. Sezono atidarymo taurė, 2018.03.25, Klaipėda
4. Atviras Prienų čempionatas, 2018.04.15, Prienai
5. Pavasario taurė vidutinė, ilga 2018.04.21-22 Trakų raj.
6. J. Vileišio taurė, vidutinė, prailginta vidutinė, 2018.04.28-29, Kelmės raj.
7. Vilniaus daugiadienės 2018.05.11-13, Vilnius
8. Lietuvos čempionatas, sprintas, 2018.05.19-20, Kaunas
9. Lietuvos čempionatas, vidutinė, 2018.06.03
10.Varžybos R.Šileikai atminti, vidutinė, 2018.06.09 Kauno raj.
11. Takas 2018 vidutinė, sprintas ir ilga, 2018.06.21-24, Ignalinos raj.
12. Jūros šventė vidutinė, prailgintas sprintas, 2018.07.28-29 Klaipėda
13. Klajūno taurė vidutinė 2018.08.25, Budriškės
14. Neringos taurė vidutinė 2018.09.08-09, Neringa
15. Alytaus taurė vidutinė 2018.09.15, Alytus
16. Lietuvos čempionatas ilga 2018.09.22-23, Lazdijų raj.
17. Lietuvos taurė pirma diena, 2018.10.13, Druskininkai

DALYVIAI: Grupės M,V-35;M,V-40;M,V-45;M,V-50;M,V-55;M,V-60 ir vyresni,kas 5 metai.

REZULTATŲ SUVEDIMAS: Kiekviename etape dalyviams skiriami taškai paskaičiuoti pagal formulę: A = (2-Td/Tn) x 100.Td.-dalyvio laikas,Tn-nugalėtojo laikas.

Kiekvienam varžybų dalyviui skaičiuojami taškai, gauti dvylikoje jo geriausiai startuotų varžybų. Esant apjungtoms trasoms, taškai veteranų taurės lentelėje skiriami dalyviui pagal jo amžiui priklausomą amžiaus grupę ,išskyrus tuos atvejus, kai dalyvis užsiregistravęs kitoje amžiaus grupėje, savo noru. Bendroje įskaitoje surinkus vienodą taškų skaičių, aukštesnė vieta skiriama dalyviui laimėjusiam daugiau aukštesnių įskaitinių vietų. Visiems rodikliams esant lygiems, skiriama vienoda vieta. Paraleliai vedama tarpklubinė įskaita-sumuojami visų klubo narių taškai, laimėti visose „Superloto” taurės kalendorinėse varžybose. Laimi daugiausia taškų surinkęs klubas, lygybės atveju pirmenybė teikiama moterų surinktiems taškams. Taškai, asmeninėje įskaitoje, skaičiuojami varžybose, kuriose dalyvavo ne mažiau 20 veteranų, nepriklausomai nuo grupių ar lyties. Tarpklubinėje įskaitoje ir dalyvio startų skaičiui, dalyvių skaičius įtakos neturi. Visos sezono užskaitinės varžybos skirstomos į du etapus. Pirmas etapas baigiasi Lietuvos čempionato varžybomis vyksiančiomis gegužės 19 (sprintas) dieną, Antras etapas prasideda Lietuvos čempionato vidutinė (06.03) ir baigiasi Lietuvos taurės varžybomis. Kiekvieno etapo užskaitai atskirai skaičiuojama po 6 geriausius rezultatus.

APDOVANOJIMAS: Etapų lyderiai bus apdovanojami lyderių atributika, pirmam ir antram etapams atskirai. Dalyviai, užėmę prizines vietas savo grupėse bendroje įskaitoje, apdovanojami taurėmis. Tarpklubinėje įskaitoje bus apdovanoti šešias pirmas vietas laimėje sporto klubai. Atskirai bus apdovanoti šeši veteranai (vyrai ir moterys – bendrai), surinkę didesnį startų skaičių (baigtų trasų), neprikalusomai nuo laimėtų taškų.

VARŽYBŲ FINANSAVIMAS: Dalyviai nemoka jokio papildomo mokesčio. Varžybos finansuojamos, UAB „Euloto“ ir kitų rėmėjų lėšomis. Visus ginčytinus klausimus sprendžia VETERANŲ „SUPERLOTO” TAURĖS

ORGANIZATORIAI:
Koordinatorius         Jonas Vilkelis     (Panevėžys)
Atsakinga sekretorė     Eglė Krasuckiene   (Vilnius)

ATSTOVAI VIETOSE:
Donatas Kazlauskas, Kostas Dūda (Vilnius),
Jonas-Gediminas Gvildys (Kaunas),
Rimas Jovaišas (Alytus),
Romualdas Veršinskas (Šiauliai),
Algirdas Grublys (Klaipėda).

OS veteranų „Superloto“ taurės koordinatorius                        Jonas Vilkelis