Užuojauta Juliui ir Mariui Ptašekams

Lietuvos orientavimosi sporto bendruomenė sunkią netekties valandą reiškia nuoširdžią užuojautą Juliui ir Mariui Ptašekams netekus mylimos mamos.

 

Velionė pašarvota Vilniaus laidojimo rūmuose (Olandų g. 22). Laidotuvės vyks  balandžio 11 dieną, ketvirtadienį,  12 val.